เงินเฟ้อทั่วไปเดือนก.พ. ชะลอลงตามเงินบาทที่แข็งค่า

2 March 2018


keypoint

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 0.42%YOY ชะลอลงจาก 0.68%YOY ในเดือนมกราคมขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 0.63%YOY จาก 0.58%YOY ในเดือนก่อน

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลง จากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ลดลงตามเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น 10%YOY ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งทำให้ต้นทุนนำเข้าราคาน้ำมันดิบถูกลง แม้ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นกว่า 18%YOY โดยดัชนีราคาพลังงานขยายตัวเล็กน้อยที่ 1.70%YOY นอกจากนี้ ราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ลดลงมาที่ระดับต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนหลังจากมีการลอยตัวราคาและค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ขณะที่ดัชนีราคาอาหารสดยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 ที่ -1.53%YOY โดยเฉพาะราคาเนื้อสัตว์ ไข่และผลิตภัณฑ์นม ส่งผลให้ในภาพรวมแล้วเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงจากเดือนก่อน

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยตามราคาอาหารสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น 1.11%YOY อย่างไรก็ดี ราคาสินค้าบางหมวดในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารยังคงลดลง เช่น ราคาของเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าที่ลดลง 0.03%YOY รวมถึงราคาสินค้าและบริการในหมวดการสื่อสารที่ลดลง 0.04%YOY


Implication

อีไอซีคาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยฟื้นตัวเฉลี่ยทั้งปี 2018 อยู่ที่ 1.1%YOY โดยปัจจัยหลักที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นคือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อน ตามข้อตกลงขยายระยะเวลาการลดปริมาณการผลิตน้ำมันลงของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC รวมถึงการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตยังคงมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อต่อเนื่องไปจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยกดดันที่ทำให้เงินเฟ้อฟื้นตัวได้ช้า ได้แก่ ราคาอาหารสดโดยเฉพาะราคาผักและผลไม้ยังมีแรงกดดันจากผลผลิตทางการเกษตรที่อาจมีปริมาณออกสู่ตลาดจำนวนมากตามแนวโน้มสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต และเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นซึ่งจะทำให้สินค้านำเข้ามีราคาถูกลง ทั้งนี้ เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำเป็นความท้าทายสำคัญต่อนโยบายการเงินในระยะต่อไป โดยอีไอซีมองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะคงที่ตลอดปี 2018 ที่ 1.5%

อีไอซีมองว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำที่ 0.6% ในปี 2018 โดยราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปอาจปรับขึ้นได้ยาก เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคยังอ่อนแอโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำท่ามกลางตลาดแรงงานที่ยังซบเซาอาจไม่ได้ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในภาพรวมมากนัก อย่างไรก็ดี ต้องจับตาผู้ประกอบการบางส่วนที่ต้องแบกรับต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นซึ่งอาจมีผลให้ต้องปรับราคาสินค้าบางชนิดขึ้นตามไปได้ในระยะต่อไป

ผู้เขียน: พิมพ์นิภา บัวแสง

Economic Intelligence Center (EIC)

ธนาคารไทยพาณิชย์


ธนาคารไทยพาณิชย์ เงินบาท เงินเฟ้อ อีไอซี