THAILAND Social

2 March 2018


ประทานปริญญา…
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการนี้ วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกรเข้ารับประทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะบริหารธุรกิจ ณอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่

กอล์ฟการกุศล...
ธนาคารธนชาต และ เอ็มบีเคกรุ๊ป ร่วมฉลอง 125 ปี สภากาชาดไทยสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล PRINCESS CUP REDCROSS-DPC GOLF CHARITY ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 มีนาคมนี้ ณ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ รายได้มอบให้สภากาชาดไทย

เปิดตัวโครงการ...
พล.ร.ต.เบญญา บุญส่ง ผบ.กองการฝึกพร้อมด้วยพล.ร.ต.พินิจชื่นรุ่ง ผบ.กองเรือยามฝั่ง และ พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผบ.กองเรือยุทธการ, นิวัตร์ ไวทยะมงคลจาก บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์และสัณหจุฑาจิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์นํ้า ร่วมเปิดตัวโครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย

มอบเงิน...
สมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบเงินให้กับ ต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ S2S Fly High ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของศิลปินผู้พิการทางสายตา

สร้างอาชีพคนพิการ...
อธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก.ก.ผจญ.บมจ.ไทยออยล์ พร้อมทีมผู้บริหารร่วมกิจกรรมพบปะคนพิการตามโครงการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ โดยมี ชยุต จินตรัศมี กรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารภูไบ บมจ.ไทยออยล์

มอบรางวัล…
สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มอบรางวัล “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards2017” มีพล.ท.น.พ.สุปรีชาโมกขะเวส อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบกสันติวิริยะรังสฤษฎ์จากวารสารการเงินธนาคาร สาระ ลํ่าซำ ผู้บริหารบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตฯ ร่วม

เปิดตัว...
วิทการ จันทวิมล รองกก.ผอ.สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ.เอพี(ไทยแลนด์) , โนริคาซู ฮายาชิ Director and Senior General Manager บจก.พรีเมี่ยมเรสซิเดนซ์ , มาชะมิชิ โนโยะริ Manager บจก.พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ ในเครือ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ร่วมเปิดโครงการร่วมทุน “LIFE สุขุมวิท 62” ชูจุดขาย “Platform of Success”

ซีพีออลล์มอบรางวัล...
ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารระดับสูง บมจ.ซีพี ออลล์ มอบรางวัลสโตร์พาร์ตเนอร์หรือผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่นยอดเยี่ยมประจำปี 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลงใจให้แก่สโตร์พาร์ตเนอร์บริหารจัดการร้านได้มาตรฐาน มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างต่อเนื่อง

ร่วมสร้างความดี...
ฉัตรชัย ฉัตรพุทธรักษา ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงาน ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับน้องๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน เขาใหญ่ พร้อมกับทดสอบสมรรถนะรถ Mitsubishi Triton Athlete 201

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,345 วันที่ 4 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2561