แบงก์แข่งกดดอกเบี้ย รุมชิงเค้กสินเชื่อบนมือถือ-กรุงศรีชูอัตรา 10.99%

4 March 2018


แบงก์กรุงศรีตั้งเป้าเติบโตสินเชื่อ ส่วนบุคคล Krungsri iFIN ผ่านแอพพลิเคชัน KMA แตะ 5,000 ล้านบาท ใน 3 ปี ชูดอกเบี้ยถูกกว่าอัตราปกติ 3% ตลอดอายุสัญญา-มั่นใจตอบโจทย์ความต้องการสินเชื่อดิจิตอลครบวงจร

ภายหลังประกาศแผนธุรกิจ 3 ปี (ปี2561-2563) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)โฟกัสการเติบโตในอัตรา 7-9% ขณะที่ในปี 2561 ประเมินความต้องการสินเชื่อจะเติบโต 6-8%โดยการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมที่มุ่งตอบโจทย์ใน 3 กลยุทธ์ของธนาคารทั้ง Digital First สร้าง ประสบการณ์เหนือระดับเพื่อให้ลูกค้าใช้กรุงศรีเป็นธนาคารหลักรวมถึงเสริมศักยภาพด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ล่าสุดธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปิดตัวสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri iFIN ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทั้งง่าย สะดวกและปลอดภัย ตอกยํ้าแนวคิดที่จะสร้างประสบการณ์ทางการเงินดิจิตอลอย่างครบวงจรในรูปแบบ end-to-end digital process ตั้งแต่ขั้นตอนสมัคร ส่งเอกสาร เช็กสถานการณ์สมัคร รับโอนเงินสินเชื่อ ตรวจสอบรายการเดินบัญชีและบริหารจัดการทุกธุรกรรมสินเชื่อ รวมถึงการถอน โอน จ่ายผ่านแอพพลิเคชัน KMA โดยลูกค้าจะได้รับเงินสินเชื่อภายใน 1-3 วันหลังจากธนาคารได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า สินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri iFIN เป็น อีกโปรดักต์ที่ธนาคารมุ่งตอบโจทย์ของลูกค้าที่มีแนวโน้มยอมรับการทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นการเสนอบริการที่ตอบโจทย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สอดคล้องนโยบายMarket Conduct ซึ่งมีมาตรฐานในกระบวนการอนุมัติ ปลอดภัยไม่บังคับลูกค้า
ขณะเดียวกันยังเป็นเกราะควบคุมความเสี่ยงโดยธนาคารได้นำบริการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือNCB e-Consent เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกคล่องตัวในการตรวจสอบประวัติทางการเงินกับเครดิตบูโร

พงษ์อนันต์ ธณัติไตรสำหรับหลักเกณฑ์Krungsri iFIN ผ่านแอพพลิเคชันKMA เน้นกลุ่มผู้มีรายได้ 15,000บาทต่อเดือนวงเงินอนุมัติต่อรายตั้งแต่ 60,000บาทสูงสุด 1.5ล้านบาทต่อรายซึ่งเร็วๆนี้จะขยายวงเงินสูงสุดเป็น 2 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยปกติหรืออัตราดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยปกติ 3% ไม่ใช่เฉพาะช่วงโปรโมชันเท่านั้นเฉลี่ยอยู่ที่ อัตรา 10.99% ต่อปีและอัตรา 16.99%ตลอดอายุสัญญา

“แนวทางการทำตลาด Krungsri iFINเน้นให้บริการฐานลูกค้าของธนาคารปัจจุบันทั้งบัญชีเงินฝากและกลุ่มผู้มีรายได้ประจำเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก ซึ่งจากฐานลูกค้ารวมจำนวน 5 ล้านบัญชีในจำนวนนี้มีประมาณ 1 ล้านบัญชีต้นๆ ที่ใช้บริการแอพพลิเคชัน KMAอยู่แล้วรวมทั้งลูกค้าของบริษัทในเครือโดยเฟสแรกจะเน้นสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นหลัก จากนั้นประมาณไตรมาส 2 จึงขยายไปในกลุ่มลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อบ้านภายในสิ้นปีนี้”

สำหรับแผนขยายสินเชื่อในช่วง 3 ปีคาดหวังว่าลูกค้าจะตอบรับ Krungsri iFIN หรือยอดสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านช่องทางดิจิตอลประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท โดยที่ธนาคารไม่มีความกังวลต่อคุณภาพสินเชื่อเนื่องจากปัจจุบันหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารอยู่ในระดับตํ่าประมาณ 2% จากพอร์ตสินเชื่อ

นอกจากนั้น ในอนาคตกรุงศรีมีแผนจะนำเทคโนโลยีมาต่อยอดโปรดักต์ทั้งเรื่องพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอล(Digital ID) ซึ่งจะเริ่มใช้ไตรมาส 3 ปีนี้ตามด้วยการใช้ Social Conect, Robotic Process, AI และ Big Dataซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในหลากมิติก่อนอนุมัติสินเชื่อ จึงทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น สามารถคุมคุณภาพสินเชื่อได้และพัฒนาโปรดักต์ต่อยอดเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

นายสัณฑ์ เถาสุวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสินเชื่อบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยากล่าวเพิ่มเติมว่า Krungsri iFIN เป็นธนาคารแรกที่นำบริการ NCB e-Consent หรือการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกับเครดิตบูโร และทุกขั้นตอนจะทำบนมือถือตั้งแต่สมัครใช้บริการจนถึงขั้นตอนรับโอนเงินสินเชื่อ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธนาคารอยู่ระหว่างทดสอบScoring ก่อนจะก้าวสู่การใช้ AI หรือBig Data โดยเชื่อมั่นว่าการใช้แนวทางนี้จะตอบโจทย์ทั้งลูกค้า ธนาคารและธปท.โดยเฉพาะเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลที่ยังคงเข้มงวดและระมัดระวังแม้สภาพตลาดจะมีการแข่งขันสูง โดยกรุงศรีมีอัตราอนุมัติอยู่ที่ 25% สอดคล้องกับคุณภาพของสินเชื่อ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,344 วันที่ 1 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2561


แอพพลิเคชั่น สินเชื่อ ดอกเบี้ย กรุงศรี