2-9มี.ค.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรถนนรามคำแหงขาเข้าซอยราม36 – 40

1 March 2018


รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ขาเข้า ระหว่างซอยรามคำแหง 36 – 40 เพื่อก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีหัวหมาก โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี ระหว่าง 2 – 9 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) สัญญาที่ 2 ช่วงรามคำแหง 12 – หัวหมาก มีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนรามคำแหง ระยะทางประมาณ 220 เมตร เพื่อดำเนิน
การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีหัวหมาก ในระหว่างวันที่ 2 – 9 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีผลให้• ถนนรามคำแหง ขาเข้า ระหว่างซอยรามคำแหง 36 – 40 ปิดจราจรฝั่งขาเข้าทั้งหมด 3 ช่องทาง และเบี่ยงมาใช้ฝั่งขาออก 2 ช่องทางทดแทน
• ถนนรามคำแหง ขาออก ระหว่างซอยรามคำแหง 83 – 83/3 เหลือช่องจราจร 2 ช่องทาง
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้สถานีรถไฟฟ้า รฟม. สายสีส้ม ถนนรามคำแหง