รายย่อยมั่นใจหุ้นเกิน30% เรียกประชุมผู้ถือหุ้น IFECได้ หลังได้แนวร่วมเพิ่ม

4 March 2018


รายย่อย IFEC ยันรวบหุ้นได้เกิน 25% แล้ว หลังดึงกลุ่ม “ทวิช เตชะนาวากุล-เบนซ์ตลิ่งชัน” เข้าร่วม คาดได้เกิน 1 ใน 3 ภายในเม.ย.นี้แน่ ด้านก.ล.ต.กล่าวโทษเพิ่มเติม “วิชัย ถาวรวัฒนยงค์” ต่อปอศ. กรณีไม่เผยข้อมูลผิดนัดชำระ B/E จี้กรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว

วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ความคืบหน้ากรณีที่ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลงทุนหุ้น บริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC รวมตัวเรียกร้องให้นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IFEC จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อคืนอำนาจให้กับผู้ถือหุ้นโดยวาระสำคัญคือการเลือกกรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารบริษัท

นางสาวเยาวลักษณ์ ฤทธิ์สมจิตร ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย (IFEC) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าภายในเดือนมีนาคมนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งมีหุ้นรวมกันเกิน 10% จะยื่นหนังสือถึงนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ เพื่อให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นภายใน 45 วัน แต่หากพ้นระยะเวลากำหนดแล้วยังไม่สามารถดำเนินการ การจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ต้องมีเสียงเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น

“ปัจจุบันเรารวมหุ้นได้แล้วประมาณ 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย, กลุ่มนายทวิช เตชะ-นาวากุล และกลุ่มเบนซ์ ตลิ่งชัน 2 รายหลังตกลงจะเข้าร่วมกับเราแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมหุ้นลำดับ 1-10 คาดจะได้เกิน 30% ก่อนเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอน”

นอกจากนั้นในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ทางกลุ่มรายย่อยจะรวมตัวเพื่อไปยื่นหนังสือต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ร้องเรียนความเสียหายจากการลงทุนหุ้นที่เกิดขึ้น และติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้บริหารของบริษัทที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการ IFEC ต่อปอศ. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 กรณีกระทำโดยทุจริตโดยใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษเพิ่มเติมนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการ IFEC ต่อปอศ. กรณีไม่เปิดเผยข้อมูลการผิดนัดชำระตั๋วแลกเงิน (B/E) จนเป็นเหตุให้หุ้น IFEC ถูกขึ้นเครื่องหมายSP และทำให้นายวิชัยได้ประโยชน์โดยหุ้น IFEC 57.46 ล้านหุ้นที่ไม่ถูกบังคับขาย และก.ล.ต.ยังเห็นว่า กรรมการ IFEC ควรรีบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,344 วันที่ 1 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2561


ผู้ถือหุ้น อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น IFEC