3 บิ๊กร่วมชิง 400 ล้าน จ้างศึกษาพื้นที่ TOD

3 March 2018


ช.การช่าง-ทีมกรุ๊ป-เออีซี ร่วมชิงโครงการที่สนข.จ้างศึกษาพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน TOD ค่า 400 ล้าน ระยะเวลา 18 เดือน จับตา 6 เมืองหลัก หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ-ดึงรายได้มาพัฒนาเมือง นำโมเดลญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 สนข.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 400 ล้านบาท ในการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development หรือ TOD) ใช้ระยะเวลาการศึกษา 18 เดือน ในพื้นที่ 6 เมืองหลัก ได้แก่ ขอนแก่น หาดใหญ่ ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา และพิษณุโลก โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าว

วิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์“การพัฒนา TOD นั้นจะส่งผลในการช่วยเพิ่มมูลค่าจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งยังสามารถนำรายได้มาสนับสนุนและพัฒนาระบบขนส่ง ย่านพื้นที่การขนส่ง และภายในเมืองนั้นๆ โดยในเบื้องต้นของการศึกษามองว่าอาจจะนำรูปแบบของประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้กับการพัฒนาของประเทศไทย ทั้งการวางผังเมือง การแก้กฎหมาย การพัฒนาระบบรางควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี และเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย”

ด้านแหล่งข่าวระดับสูงของวงการที่ปรึกษรายหนึ่งกล่าวว่า โครงการนี้สนข.ได้ประกาศเลื่อนการยื่นข้อเสนอมาแล้ว 1 ครั้ง คาดว่าครั้งใหม่จะประกาศในเร็วๆนี้ ในเบื้องต้นนั้นทราบว่ากลุ่มบริษัททีม คอนซัลติ้งฯได้ร่วมผนึกกับกลุ่มบริษัทเอเชี่ยนเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด(เออีซี) เพื่อเข้าร่วมยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ เช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน)ที่ร่วมกับบริษัทพัฒนาเมืองแห่งหนึ่งแสดงความสนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,344 วันที่ 1 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2561


ช.การช่าง เออีซี TOD ทีมกรุ๊ป