TCJปลื้มงบปี 60พลิกกำไร 32.89ล.ปันผลหุ้น50:1-เงินสด 0.025บ./หุ้น

28 February 2018


TCJ ปลื้มงบปี 60 เทิร์นอะราวด์ พลิกมีกำไร 32.89 ลบ. ใจดีปันผลเป็นหุ้น 50:1 และเงินสด 0.025 บ./หุ้น

ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ “TCJ” เผยว่า ผลประกอบการ ปี 2560 ( ม.ค. - ธ.ค. 2560) บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไร 32.89ล้านบาท โดยปีก่อนมีผลขาดทุน 2.20 ล้านบาท ขณะที่ ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,475.29 ล้านบาท เติบโต18.5 %จากปี 2559 มีรายได้รวม 1,245.38 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานในปี 2561 จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้แบ่งมาจาก รายได้จากการขาย , รายได้จากค่าเช่ารถยกและรถบรรทุก,รายได้บริการรับเหมาติดตั้ง และมีรายได้อื่นๆ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการขายทรัพย์สินให้เช่า เป็นต้น
สำหรับในปี 2560 รายได้จากการขาย 957.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 256.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 36.6 % จากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ และการขายเครื่องจักร จากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น ทั้งการลงทุนภาคเอกชน และโครงการก่อสร้างภาครัฐขณะที่รายได้จากค่าเช่ารถยกและรถบรรทุก มียอดรายได้ 408.82 ล้านบาท โดยธุรกิจให้เช่ารถยกและรถบรรทุกของบริษัท ที่ใช้สำหรับการก่อสร้าง มีผลกระทบจากโครงการก่อสร้างใหม่ที่ชะลอตัว มีผลต่อการแข่งขันสูง มีผลโดยตรงต่อราคาเช่า ส่งผลให้รายได้ค่าเช่าลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 อย่างไรก็ตาม มองว่าในปี2561 บริษัทฯ คาดรายได้จากค่าเช่ารถยกและรถบรรทุกจะฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากคาดว่าการเช่ารถที่ใช้ในโครงการก่อสร้างพื้นฐานเฉพาะรถไฟฟ้า มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามพื้นที่เข้ารับงานจากผู้รับเหมาที่จะเพิ่มขึ้น ตามความสำเร็จของงานที่มากขึ้น ประกอบกับคาดว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากงานโครงการรถไฟฟ้าช่วงปลายปี จะเข้ามาจำนวนมาก เพราะคาดว่ารถไฟฟ้าหลายสถานีจะเริ่มทยอยเสร็จตามมูลค่าความสำเร็จ ดังนั้นจะส่งผลให้ปริมาณงานในสถานีเพิ่มขึ้นจำนวนมากเช่นกัน

ดร.ทรงวุฒิ กล่าวอีกว่า รายได้บริการรับเหมาติดตั้ง อยู่ที่ 78.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้ใน ปี 2559 มีรายได้ 71.84 ล้านบาท จากการรับเหมาติดตั้งโครงการที่บริษัทเข้าทำสัญญาตั้งแต่ ปี 2558-2559 มีการส่งมอบงานเพิ่มขึ้น และโครงการใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีรายได้อื่นอีกจำนวน 30.56 ล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อน โดยรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการขายทรัพย์สินให้เช่า เป็นต้น

ดร.ทรงวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 และกำไรสะสม จำนวนรวมไม่เกิน 30,387,678 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท โดยการจ่ายเป็นเงินสด และหุ้นปันผลเป็นดังนี้ทั้งนี้ บริษัทฯจะจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2) ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวนรวมไม่เกิน135,056,301 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินจ่ายปันผลไม่เกิน 3,376,408 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 2,701,127 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2) ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในอัตรา 50 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 27,011,270 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้นบริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

ขณะที่ บริษัทฯ กำหนดให้ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยจะรวบรวมโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561ด้านนายทัสชน ลีลาประชากุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.ที.ซี.เจ. เอเซีย (TCJ)เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 61 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปี 60 ที่มีรายได้รวม 1,475.29 ล้านบาท เติบโต18.5 %จากปี 2559 โดยถือว่าเติบโตตามคาดที่เคยประมาณการณ์ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับปัจจัยหนุนมาจากงานในมือ (Backlog) มูลค่า 600 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ในระยะเวลา 2-3 ปีต่อจากนี้

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคาดว่ารายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ และการขายเครื่องจักร มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ตามเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น และงานโครงการก่อสร้างภาครัฐ ประกอบกับ งานเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักประเภทให้เช่ารถขุดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม , รถไฟฟ้าสายสีชมพู และ มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช จะช่วยสนับสนุนงานในปีนี้ รวมถึงยังมีงานตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าสนามไชยที่บริษัทรับดำเนินการอยู่ในช่วงที่ผ่านมา จะทยอยส่งมอบไปถึงกลางปี 61 จะเข้ามาสนับสนุนต่อการเติบโตในระยะยาว

รวมถึง บริษัทฯ คาดจะได้รับอานิสงส์ ภายหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แล้วอย่างเป็นทางการ โดยคาดจะดึงดูดความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้ทิศทางการลงทุนจากต่างประเทศในพื้นที่ EEC ดีขึ้น และเป็นส่วนเติมเต็มที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนภาคเอกชนในการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะยาวผู้รับเหมา ทีซีเจ ผลิตภัณฑ์โลหะ ขายเครื่องจักร รถยก