ประชุมรมต.ศก.อาเซียนจ่อถกดันข้อตกลงค้าออนไลน์ในภูมิภาค

28 February 2018


รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนนัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการ 28 ก.พ.-3 มี.ค.นี้ ที่สิงคโปร์ เตรียมผลักดันความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หวังใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการในอาเซียน พร้อมจับตาถกกรรมาธิการยุโรป รื้อฟื้นการเจรจา FTA อาเซียน-อียู และประชุมรัฐมนตรี RCEP เร่งรัดการเจรจาให้สำเร็จภายในปีนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยว่า นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-3 มี.ค.2561 ที่สิงคโปร์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงานของอาเซียน โดยเฉพาะประเด็นที่จะต้องผลักดันให้สำเร็จในปี 2561 เช่น การหาข้อสรุปความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสมาชิกอาเซียน ที่เริ่มเจรจากันมาตั้งแต่เดือนพ.ย.2560
สำหรับการเจรจาความตกลงฉบับนี้ จะเน้นการเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบโลจิสติกส์ และระบบการชำระเงิน เป็นต้น

“หากความตกลงมีผลบังคับใช้ จะเป็นการส่งเสริมให้ e-commerce เป็นเครื่องมือสำคัญในการค้าขายของผู้ประกอบการในอาเซียน และผู้ประกอบการของไทย เพราะจะมีการกำหนดกฎ กติกา ที่ชัดเจน ระหว่างสมาชิก และจะทำให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) มีโอกาสทำธุรกิจมากขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์จากการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและสะดวกยิ่งขึ้น”นางอรมนกล่าว

สำหรับประเด็นอื่นๆ จะมีการติดตามการจัดทำระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-wide Self-certification) การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ใช้งานได้จริงระหว่างสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จากปัจจุบันเชื่อมโยงกันแค่ 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม และการสรุปผลการเจรจาและลงนามความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ATISA) ให้เสร็จในปีนี้ เป็นต้นในระหว่างการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีกำหนดหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ในวันที่ 1 มี.ค.2561 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อการดำเนินงานของอาเซียน และหารือกับนางเซซิเลีย มาลสตอร์ม กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า วันที่ 2 มี.ค.2561 เพื่อหารือความคืบหน้าเรื่องการรื้อฟื้นการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-สหภาพยุโรป (อียู) ที่หยุดชะงักไปตั้งแต่ปี 2552 ด้วย

นอกจากนี้ จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรี RCEP ในวันที่ 3 มี.ค.2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจา และหาทางเร่งรัดและหาข้อสรุปในประเด็นที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ให้ได้ข้อสรุป โดยเฉพาะเรื่องการเปิดตลาดการค้าสินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาได้ภายในปีนี้ ตามที่ผู้นำได้มีมติเอาไว้

ปัจจุบัน อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนปี 2560 มีมูลค่า 101,158 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออก 59,664 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้า 41,494 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกขยายตัว 8.9% และการนำเข้าขยายตัว 13.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์FTA อาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตลาดออนไลน์ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ