บิ๊กซีหนุนสินค้าโอท็อปลุยอาเซียน

3 March 2018


บิ๊กซี ร่วมผลักดันสินค้าโอท็อปไทย สู่ตลาดอาเซียน เตรียมส่งขายเมก้า มาร์เก็ตในเวียดนาม พร้อมเปิดพื้นที่ ตลาดนัดสินค้าไทย ในอีก 200 แห่งทั่วไทย

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บิ๊กซี ซูเปอร์สโตร์ ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ บิ๊กซี ห้างคนไทย ภูมิใจความเป็นไทย ร่วมกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน ด้วยการเปิดพื้นที่ตลาดนัดสินค้าไทยในสาขาของบิ๊กซี ซูเปอร์สโตร์ 68 แห่ง ซึ่งนำสินค้าพื้นเมืองและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาจัดจำหน่าย อาทิ ผ้าไทย ขนม สมุนไพร เครื่องหอม และผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น โดยที่ผ่านมาบิ๊กซีได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าไทยต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำยอดขายได้หลายร้อยล้านบาทต่อปี

อัศวิน เตชะเจริญวิกุลโดยนอกจากตลาดภายในประเทศแล้ว บิ๊กซียังวางแผนนำผลิตภัณฑ์สินค้าไทยออกไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกในเครือบีเจซีและบิ๊กซี ได้แก่ ห้างค้าส่ง เมก้า มาร์เก็ต (Mega Market) ที่มีจำนวน 19 แห่ง ร้านสะดวกซื้อบีสมาร์ท (B’smart) จำนวน 157 แห่ง ในประเทศเวียดนาม และร้านสะดวกซื้อเอ็ม พอยท์ (M point) จำนวน 44 แห่งในสปป.ลาว ขณะที่ในอนาคตบิ๊กซีมีแผนขยายสาขาเข้าไปในประเทศกัมพูชา และมาเลเซีย ก็มีแผนนำสินค้าไทยเข้าไปจัดจำหน่ายด้วยเช่นกัน

“สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในกลุ่มชาวต่างชาติ ซึ่งสินค้าที่ วางจำหน่ายในประเทศ ไทยตามสาขาต่างๆ ของบิ๊กซี จะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีนที่ซื้อสินค้าไทยเป็นอันดับ 1 รองลงมาจะเป็นกลุ่มชาวเวียดนาม และประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน บิ๊กซีจึงมีแผนขยายจุดจำหน่ายสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนสาขาที่มีกว่า 200 แห่ง รวมถึงการกระจายสินค้าไปยังสาขาในภูมิภาคของบิ๊กซีในปีนี้ด้วย”

ด้านนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ความร่วมมือ กับห้างบิ๊กซี เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายรัฐบาลตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะ “ประชารัฐ” เพื่อสืบสานและส่งเสริมความเป็นไทย พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน ผ่าน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การรณรงค์ให้พนักงานสาขาต่างๆ แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือส่วนประกอบของผ้าไทย เป็นประจำทุกวันศุกร์อย่างต่อเนื่อง และ 2. การเปิดพื้นที่ “ตลาดนัดสินค้าไทย” ที่ห้าง บิ๊กซีสาขาต่างๆ

“ปีที่ผ่านมาสินค้าโอท็อปทั่วประเทศมีมูลค่ากว่า 1.53 แสนล้านบาท จากสินค้ากว่าแสนรายการ ซึ่งในเชิงเศรษฐศาสตร์การผลิตสินค้าโอท็อปจะเกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจได้ถึง 7 รอบ จากภาคการผลิตและการจัดจำหน่ายต่างๆ ที่คิดเป็นมูลค่าได้นับล้านล้านบาท โดยในปีนี้ทางกระทรวงยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอีก 7 แห่ง อาทิ กรมพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมและผลักดันสินค้าโอท็อปให้มีมูลค่าเติบโตขึ้นอีก 20% หรือมีมูลค่ากว่า 1.74 แสนล้านบาท ผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,344 วันที่ 1 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2561


อาเซียน บิ๊กซี สินค้าโอทอป