ปลัดคลังจ่อสั่งกรุงไทยหยุดทำธุรกรรมเกี่ยวข้องคริปโตเคอเรนซี

26 February 2018


ปลัดคลัง เตรียมสั่งกรุงไทย หยุดทำธุรกรรมเกี่ยวข้อง Cryptocurrency ตลาด Tdax ผ่านบัญชีแบงก์ คาดได้ข้อสรุปแนวทางกำกับ ICO สิ้นก.พ.นี้

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน ธนาคารกรุงไทย (KTB) เผยว่า คณะกรรมการเตรียมหารือและสั่งการให้ฝ่ายบริหารของธนาคาร หยุดทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) ของตลาด Tdax ผ่านระบบบัญชีของธนาคาร หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนังสือขอความร่วมมือไปยังธนาคารพาณิชย์ให้หยุดการดำเนินการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี ซึ่งก่อนหน้านี้ ธนาคารกรุงเทพได้ระงับการทำธุรกรรมผ่านบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีของ Tdax

 

สำหรับการแนวทางการกำกับดูแลคริปโตเคอเรนซี กับการระดมสินทรัพย์ด้วยเงินดิจิทัล (ICO)นายสมชัยกล่าวว่า คาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในสิ้นเดือน ก.พ.นี้ โดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ต้องดูแลกำกับการซื้อขายคริปโตเคอเรนซี และ ICO ในตลาดหลักทรัพย์ โดยทาง ก.ล.ต. จะต้องเป็นผู้กำกับดูแลทั้งหมด เช่น ใครจะทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต้องมาจดทะเบียน ขอออกใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลและควบคุมได้ทั้งหมด

"แนวทางเบื้องต้นคือ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ หากมีการทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีหรือ ICO จะต้องมาขอ ก.ล.ต. ดังนั้นจะต้องมีการจดทะเบียน และขอออกใบอนุญาตเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การรู้จักตัวตน (KYC) ซึ่งจะช่วยให้ ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น ส่วนบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ที่ทำธุรกรรม ICO แม้ในหลักการ ก.ล.ต.อาจจะเข้าไปกำกับดูแลอย่างชัดเจนไม่ได้ แต่ทั้งหมดก็ต้องไม่ทำธุรกิจที่ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527"นายสมชัยกล่าวกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย ธุรกรรม เงินดิจิทัล คริปโตเคอเรนซี