"ฉัตรชัย" เผย EU พอใจการแก้ไขปัญหาประมงของไทย

26 February 2018


"พล.อ.ฉัตรชัย" เผย คณะทำงานของ EU พอใจการแก้ไขปัญหาประมงของไทย เน้นการบังคับใช้กฎหมาย ระบุ ไม่คาดหวังเรื่องปลดล็อค แต่คาดหวังเห็นการทำงานที่ชัดเจนของไทย
- 26 ก.พ. 61- พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าว ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ว่า วันนี้เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปร่วมประชุมกับคณะทำงานของสหภาพยุโรป (EU) ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ได้รายงานผลให้ที่ประชุมรับทราบว่า คณะกรรมการ EU เข้าใจและพอใจกับการดำเนินการของไทย โดยคณะทำงานของ EU จะเดินทางมาประเทศไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าใน วันที่ 4 -11 เม.ย.นี้
พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า คณะกรรมการ EU ให้ความสำคัญกับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องแรก ต้องการให้ไทยจริงจังกับบทลงโทษ ซึ่งขณะนี้ไทยสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายประมงถึงที่สิ้นนสุด ได้ร้อยละ 80 จากคดีที่ค้างอยู่กว่า 3,000 คดี รวมถึง ตรวจสอบการจัดการเรือที่สูญหายได้ทั้งหมด เหลือเพียง 2 ลำที่สูญหายไปนาน ยังไม่สามารถติดตามได้ ซึ่งไทยได้รายงานต่อคณะทำงานของ EU แล้ว
พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า วันที่ 5 มี.ค.นี้ คณะเจ้าหน้าที่ไทยจะวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับคณะทำงานของ EU ก่อน โดยจะพูดคุยเรื่องศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) เพื่อเร่งดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่สอดรับกับปริมาณการเข้า-ออกของเรือ รวมถึง รายงานผลการตรวจสอบของชุดเฉพาะกิจการกระทำผิดของเรือ ในเดือน ม.ค. มีการลงโทษการกระทำผิดทั้งหมด 16 ราย และการบังคับใช้กฎหมาย
“ไม่ได้คาดว่า ผลการปลดล็อคจะออกมาอย่างไร แต่คาดหวังเรื่องการทำงานที่ชัด เพราะเป็นเรื่องที่ไทยตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด เพื่อตอบข้อสงสัย ชี้แจงหลักปฏิบัติ ปรับปรุงการทำงานให้เข้มงวดที่สุด คิดว่าสิ่งเหล่านี้คณะทำงานของ EU จะเห็น เพราะรัฐบาลต้องการให้ไทยมีการทำประมงที่ยั่งยืน” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว


EU ฉัตรชัย สาริกัลยะ ปัญหาประมงของไทย ประมงของไทย