“ออลล่า”กำไรสุทธิปี 60ที่ 57.54ล.แจกปันผล0.07บาท/หุ้น

26 February 2018


“ออลล่า” ทำกำไรสุทธิปี 60 ที่ 57.54 ล้านบาท พร้อมแจกปันผลหุ้นละ 0.07 บาท ขึ้น XD 3 พ.ค. 61 โชว์ Backlog กว่า 301 ล้านบาทสูงกว่าปีก่อน 34% เปลี่ยนแผนย้ายคลังสินค้าปรับปรุงโรงงานเดิมเพิ่มกำลังผลิต ลดเม็ดเงินลงทุน ย้ำแผนบุกอินโดฯชัดเจนปีนี้

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA ผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้งเครน และรอกไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ และสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้าต่าง ๆ เผยว่าผลประกอบการของบริษัทฯประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 57.54 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯมีรายได้รวมอยู่ที่ 620.96 ล้านบาท จึงได้มีมติในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น โดยมีกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 3 พ.ค. 2561 กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พ.ค. 2561ขณะที่ในปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ เดือนธันวาคม2561 มูลค่าประมาณ 301 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 77 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มสูงขึ้น 34% ซึ่งงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบดังกล่าวจะทยอยรับรู้รายได้ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 เป็นต้นไป โดยคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการปี 2561 มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นหลังจากปริมาณงานเครน และรอกไฟฟ้า รวมถึงประตูอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในขณะที่บริษัทฯยังคงแผนการขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเห็นความชัดเจนได้ภายในปีนี้ทั้งนี้บริษัทฯได้ปรับแผนการลงทุนสำหรับการขยายโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีแผนที่จะย้ายคลังสินค้าของบริษัทฯบางส่วนไปที่คลังสินค้าแห่งใหม่ของบริษัทย่อย ซึ่งจะเป็นผลให้มีพื้นที่ในการผลิตมากขึ้น บริษัทฯจึงเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินทุน จากเดิมมีแผนที่จะซื้อที่ดินเพื่อขยายโรงงานที่ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการปรับปรุงพื้นที่การใช้งานโรงงาน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯลดมูลค่าการลงทุนได้กว่า 23 ล้านบาท“ผลการดำเนินงานของเราในปีที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเฉพาะรายได้จากการขาย และบริการที่เพิ่มสูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย และบริการของประตูอุตสาหกรรม และสะพานปรับระดับ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจประเภท Logistic Hypermarket และกลุ่มเกษตร และอาหาร ส่วนการปรับแผนการลงทุนนั้น บริษัทฯเล็งเห็นโอกาสในการประหยัดต้นทุน และความระมัดระวังการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับโอกาส และสถานการณ์ เพื่อรักษาต้นทุนไม่ให้เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นในอนาคต” นายองอาจกล่าว

กำไรสุทธิ คลังสินค้า ออลล่า ปันผล เครน รอกไฟฟ้า