“บิ๊กป้อม” สั่งทุกเหล่าทัพเตรียมรับมือสงครามไซเบอร์

26 February 2018


ที่ประชุมสภากลาโหม เน้นย้ำ ถึงการเดินหน้าปฏิรูปกองทัพ ด้านไซเบอร์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมคาดหวังให้ประชาชนตื่นตัวรับมือกับการโจมตีและการคุกคามทางไซเบอร์

- 26 ก.พ. 61- พลโทคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า ตลอดระยะเวลาสามปีกระทรวงกลาโหม ได้ขับเคลื่อนปฏิรูปกองทัพ ด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม โดยได้จัดทำแผนแม่บทไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม ปี 2560-2564 โดยกำหนดให้ไซเบอร์ เป็นมิติหนึ่งของสงคราม ที่ต้องจัดเตรียมกำลังและใช้กำลัง เช่นเดียวกับมิติของการสงครามอื่นๆ
ปัจจุบัน ได้จัดตั้ง ศูนย์ไซเบอร์กระทรวงกลาโหมและหน่วยไซเบอร์ระดับปฏิบัติการของแต่ละเหล่าทัพ โดยระยะแรก จะเน้นขีดความสามารถเชิงรับ เช่น ด้านการป้องกันโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการเฝ้าระวัง ซึ่งแต่ละเหล่าทัพ ได้จัดตั้งโรงเรียนและเปิดสอนผู้ปฏิบัติงานไซเบอร์ระดับต่างๆ ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ สำหรับการผนึกกำลังด้านไซเบอร์ ได้กำหนดเป้าหมายให้มีกำลังพลสำรองไซเบอร์ พร้อมทั้ง ขยายความร่วมมือและผนึกกำลังกับหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การฝึกไซเบอร์ในการฝึกร่วม ผสมทางทหาร ภายใต้รหัสคอบร้าโกลด์ ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ กองทัพต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการโจมตีและการคุกคามทางไซเบอร์ หากกองทัพไม่เตรียมความพร้อม และประชาชนไม่ตื่นตัว สงครามไซเบอร์จะกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ชาติ


สงครามไซเบอร์