สนามบินกระบี่พร้อมรับเที่ยวบินตปท.เหตุสนามบินภูเก็ตปิดรันเวย์

26 February 2018


ท่าอากาศยานกระบี่ เตรียมพร้อมรับเที่ยวบินต่างประเทศ เนื่องจากท่าอากาศยานภูเก็ตปิดรันเวย์

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (อทย.) พร้อมรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) โดยได้สั่งการให้ นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ เตรียมความพร้อมรองรับเที่ยวบินนักเที่ยวจากต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ท่าอากาศยานภูเก็ตปิดและซ่อมแซมรันเวย์ ในระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 02.00-07.00 น. ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 3,000 คน อาจคิดค้าง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต และให้ท่าอากาศยานกระบี่เตรียมการอำนวยความสะดวก ในกรณีที่เที่ยวบินขอเปลี่ยนเที่ยวบินมาลงที่ท่าอากาศยานกระบี่ในการนี้ อทย. ได้เผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการและกำชับให้ ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม ช่วยกันในการดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลด้านลบต่อภาพลักษณ์ ตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งท่าอากาศยานกระบี่ ได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการดูแลผู้โดยสารไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วนของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ ด่านศุลกากรและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้ประสานงานเพื่อเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้มีจำนวนเพียงพอ ต่อเที่ยวบินดังกล่าว และในเช้าวันนี้ (26 ก.พ. 61) ได้มีเที่ยวบินจากรัสเซีย ที่ขอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินจาก ท่าอากาศยานภูเก็ต มาทำการบินลงที่ ณ ท่าอากาศยานกระบี่แทน โดยใช้อากาศยานแบบ B 767-300 จำนวน 4 เที่ยวบิน ดังนี้1. เที่ยวบินที่ KAR 2469 เส้นทาง CEK-KBV เวลา 06.55 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 302 คน
2. เที่ยวบินที่ KAR 2548 เส้นทาง KBV-ARH เวลา 08.50 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 302 คน
3. เที่ยวบินที่ KAR 2501 เส้นทาง KUF-KBV เวลา 07.15 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 302 คน
4. เที่ยวบินที่ KAR 2502 เส้นทาง KBV-KUF เวลา 09.15 มีผู้โดยสาร จำนวน 302 คนทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานพร้อมให้การสนับสนุนกิจการด้านการบิน ภายใต้นโยบายของกระทรวงคมนาคม หากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินเพิ่มจากเที่ยวบินดังกล่าว ท่าอากาศยานกระบี่พร้อมที่จะรับรองกับเที่ยวบินต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมงต่างประเทศ เที่ยวบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต รันเวย์ ท่าอากาศยานกระบี่