คต.เผยยอดใช้สิทธิฯ FTA ปี 60 ทะลุ 6 หมื่นล.เหรียญฯพุ่งกว่า 15%

24 February 2018


คต. เผยยอดใช้สิทธิฯ FTA ปี 60 ทะลุ 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐพุ่งกว่า 15%

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) เผยว่าปัจจุบันไทยได้ทำ FTA กับประเทศคู่ค้าต่างๆ ครอบคลุมทั้งในทวีปเอเชีย โอเชเนีย และอเมริกาใต้ รวม 17 ประเทศ 12 กรอบความตกลงฯ ได้แก่ อาเซียน อาเซียน-จีน ไทย-อินเดีย อาเซียน-อินเดีย ไทย-ออสเตรเลีย อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี ไทย-เปรู และไทย-ชิลี และไทย-นิวซีแลนด์ ปี 2560 มูลค่าการใช้สิทธิฯ รวม 60,441.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ พุ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาคิดเป็นอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 15.20 คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิฯ รวมทุกกรอบสูงถึงร้อยละ 71.32 ของยอดการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิฯ FTA สินค้าสำคัญที่ส่งออกภายใต้สิทธิฯ เช่น กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารปรุงแต่ง/แปรรูป และกลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์ เป็นต้นการใช้สิทธิฯ FTA ในการส่งออก เป็นแต้มต่อทางการค้าที่สำคัญของผู้ส่งออกไทยในการชิงความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เนื่องจากสินค้าที่ผลิตได้ถิ่นกำเนิดของไทยและมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA กำกับการส่งออก สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าประเทศปลายทางที่เป็นภาคีความตกลง FTA กับไทยได้ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการมาใช้สิทธิฯ FTA กันให้มากๆ เพราะปัจจุบันกรมฯ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยลดขั้นตอนการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Thailand 4.0) ด้วยการยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชน ซึ่งกรมฯ ถือเป็นภารกิจหลักในการทำงานมาโดยตลอด 

 


กรมการค้าต่างประเทศ FTA ผู้ส่งออก การใช้สิทธิ