นักท่องเที่ยวต่างชาติ ขับเคลื่อนธุรกิจไทย ดูแลเขาดีๆ

28 February 2018


เมื่อต้นสัปดาห์สำนัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประกาศตัวเลขภาวะเศรษฐกิจไทยประจำปี 2560 ว่าขยายตัวถึง 3.9% นับว่าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3% เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันเศรษฐกิจไทย ในปีที่ผ่านมาไทยมีรายรับรวมจากการท่องเที่ยวในปี 2560 เพิ่มขึ้น 9.5% โดยที่สร้างมูลค่ารายได้ 2.75 ล้านล้านบาท จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 15.45 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 1.8 ล้านล้านบาท อัตรารายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น 11.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศรวมจำนวน 35.4 ล้านคน อัตราจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเพิ่มขึ้นถึง 8.8%

ในระดับโลก ข้อมูลอย่างเป็นทางการล่าสุดของปี 2559 นักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก ทั้งนี้อันดับ 6-9 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนใกล้เคียงกันมาก แต่หากวัดด้วยมูลค่ารายได้ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้จ่ายแล้ว ไทยมาเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจาก สหรัฐอเมริกา และสเปน เท่านั้น ระหว่างช่วงหยุดยาวตุรุษจีนที่ผ่านมา สื่อหลายแหล่งรายงานว่า ชาวจีนนิยมเที่ยว 3 ประเทศหลักคือ ไทย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ตามลำดับ จึงไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทย 9.8 ล้านคน

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยนั้นเดินทางผ่าน 2 ด่านด้วยกัน ทางรถผ่านมายังทางภาคใต้เป็นหลักมาจากมาเลเซีย แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยเครื่องบิน ดังนั้นสนามบินจึงเป็นหน้าตาของการต้อนรับแขกของประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ เมื่อวันที่ผู้โดยสารเดินทางออกจากประเทศไทยและซื้อสินค้าปลอดภาษี เรียกได้ว่าทิ้งเงินที่เหลือทั้งหมดไว้ที่สนามบินก่อนจะกลับบ้านด้วยของฝากปลอดภาษี

เมื่อไปดูรายงานของ Skytrax ที่จัดลำดับการให้บริการของสนามบินพบว่า สนามบินสุวรรณภูมิถูกจัดเป็นลำดับที่ 38 ของโลก ในปี 2560 ลดลงมา 2 ลำดับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ โดยที่ 5 ลำดับแรก คือ สิงคโปร์ โตเกียว อินชอนเกาหลีใต้ มิวนิกเยอรมนี และฮ่องกง เรียกว่าเป็นเอเชียถึง 4 สนามบิน ทั้งนี้มีผู้ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ที่ 46.1 ล้านคน นับรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แวะเป็นทางผ่านด้วย

ที่น่าสนใจกว่านั้น มีผู้ให้บริการร้านค้าหลักเพียงร้านเดียวเท่านั้น รับสัมปทานธุรกิจทั้งสนามบิน ได้สอบถามผู้รู้ และพบว่าการให้สัมปทานนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ อาทิเช่น การให้ครบรอบด้านสำหรับการขายสินค้าปลอดภาษีทั้งประเภทสินค้าและพื้นที่ในทุกอาคาร การแบ่งสัมปทานเป็นพื้นที่ เช่น แบ่งตามแต่ละอาคารของสนามบิน การแบ่งสัมปทานเป็นประเภทของสินค้า เช่น อาหาร บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าแฟชั่น และสินค้าทั่วไป หรืออาจจะเป็นสัมปทานลูกผสมระหว่างพื้นที่และสินค้าก็ได้

ส่วนการแบ่งประโยชน์แก่ทางการก็มีความแตกต่างกันมากพอสมควรจากสนามบินหนึ่งถึงอีกสนามบินหนึ่งในประเทศต่างๆ และระยะเวลาของสัมปทานก็มีความแตกต่างกันอีกด้วยในแต่ละประเทศ นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าการแข่งขันนำไปสู่การพัฒนา เราคงต้องเตรียมหน้าด่านต้อนรับชาวต่างชาติให้เต็มที่เพราะเขามาใช้จ่าย และมีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศไทย

โดยสรุปดังกล่าวที่ว่า รายได้จากการท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องสำคัญ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทยนั้นเป็นผู้ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจหลายด้าน อาทิ ทั้งอาหาร โรงแรม การขนส่ง และการค้าปลีก หากเขามีความสุข ใช้จ่ายเยอะ เราก็จะได้สร้างงานเพิ่มด้วย เราต้องต้อนรับเขาให้ดีครับ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,343 วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


นักท่องเที่ยวต่างชาติ ขับเคลื่อนธุรกิจ