งาน MHE&PACK MAC 2018คาดเงินสะพัดกว่า350ล.

23 February 2018


เริ่มแล้วงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ คาดเงินสะพัดกว่า350 ล้านบาท มีผู้เข้างานจากทั้งในและต่างประเทศ 35,000 คน

นางสาวธนัชญา ทวีกิจพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มพี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 3 ( MHE & PACK MAC2018 )เผยว่า ปัจจุบันการขนส่งสินค้า หรือ ระบบโลจิสติกส์ ได้รับการจัดลำดับความสำคัญให้เป็นอันดับหนึ่งในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม ซึ่งสถิติจากการจัดงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ เข้ามาร่วมแสดงสินค้าเป็นจำนวนมาก

สำหรับปีนี้รูปแบบของงานจะให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้า และแพ็คกิ้งมากที่สุด โดยจะมีลูกค้าในกลุ่มงานอุตสาหกรรมขนส่งลำเลียงโลจิสติกส์ และคลังสินค้า 40% กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 30 % กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน 20% และอื่นๆอีก 10 % เข้าร่วมงาน ภายในงานยังมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะเข้ามาช่วยทดแทนแรงงานคน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แม้ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่ก็มีเพียงไม่กี่โรงงานเท่านั้นที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง ยังไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงเป็นแนวโน้มที่มาแรง และมีโอกาสเติบโตเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง“ในปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่มีการจัดงานลักษณะแบบนี้ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ถือเป็นงานใหญ่ในระดับ เออีซี นอกจากประเทศเวียดนามแล้ว ประเทศไทยนับเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญในภูมิภาคนี้ งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ( MHE & PACK MAC2018 ) ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุด และครอบคลุมที่สุด ในเรื่องของการขนส่งลำเลียง โลจิสติกส์ คลังสินค้า และงานบรรจุภัณฑ์

ที่สำคัญยังเป็นมหกรรมการลดราคาสินค้า จากแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้สูงถึง 30-70 % พร้อมการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมออกบูธจำนวน 300 ราย คาดว่าจะมีผู้เข้างานจากทั้งในและต่างประเทศจำนวน 35,000 คน และมีเงินสะพัดภายในงานกว่า 350 ล้านบาท ”กรรมการผู้จัดการ กล่าว

ทั้งนี้ งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ - 25 กุมภาพันธ์นี้ ที่ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 2 โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 5 โซน ดังนี้1. Material Handling & Logistics แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆในการขนส่งลำเลียงสินค้าและการจัดเก็บ ตลอดไปจนถึงงานโลจิสติกส์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และความสามารถของผู้ประกอบการ ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์การกระจายสินค้า และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน “Logistics & Economic Hub”

2. Digital Technology Zones แสดงเทคโนโลยีสำหรับระบบอัตโนมัติตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพ การลดต้นทุน การลดระยะเวลาการผลิตด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติ อาทิ เครื่องจักร หุ่นยนต์ ระบบอัจฉริยะ เข้ามาเชื่อมต่อ กระบวนการผลิตสินค้าและบริการกับระบบอินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้บริโภค รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงระบบการผลิตผ่านดิจิทัล

3. Packaging Zones ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการงานบรรจุภัณฑ์นับเป็นกลุ่มที่โดดเด่น ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ ในงานนี้ได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีของงานบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ทันสมัย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและปกป้องอาหารที่บรรจุไว้ได้นานสูงสุด โดยมีแนวคิดด้านรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

4. Machinery Zones แสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตประเภทต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจ SME ทั่วไปเพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับทุกธุรกิจ

5. Tools & instruments Zones เป็นการแสดงสินค้าเครื่องมือโรงงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์โรงงานแบรนด์ชั้นนำต่างๆอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ ระบบขนส่ง เครื่องจักร