ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น ... เนื่องจากกำไรจะทำสถิติใหม่

21 February 2018


บทวิเคราะห์ SCB ในกรณี ‘ปตท.’
“ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น ... เนื่องจากกำไรจะทำสถิติใหม่”

… เรามองว่า แนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่งมากขึ้น โดยได้รับปัจจัยกระตุ้นจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้น PTT ปรับตัวเพิ่มขึ้น +11% YTD หลังจากปรับขึ้น 18% ในปี 60 บริษัทน่าจะรายงานกำไรทำสถิติใหม่ในปี 60-62 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ E&P และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและกลั่นน้ำมัน ปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นระยะสั้นน่าจะเป็นผลการดำเนินงานที่ดีใน 4Q60 และโอกาสแตกพาร์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายในตลาด ประเด็นหลังนี้ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกำไร แต่เรามองว่า จะช่วยกระตุ้น Sentiment ตลาดในระยะสั้น เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อ PTT และแนะนำ ‘ซื้อ’ โดยปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นสู่ 620 บาท อ้างอิงวิธี Sum-of-the-parts

กำไรจะทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับงบดุลที่แข็งแกร่ง ... เรามองว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันสูงขึ้นจะส่งผลดีต่อ PTT ในระยะสั้น เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจ E&P จะเพิ่มขึ้น การตัดสินใจขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในปีที่ผ่าน ๆ มา ช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในอนาคต ในขณะที่ สถานะทางการเงินแข็งแกร่งมากขึ้น โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.1 เท่า ณ สิ้นปี 60 เราคาดว่า PTT จะรายงานกำไรทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องในปี 61-62 โดยเกิดจากแนวโน้มราคาน้ำมันที่ปรับตัวดีขึ้น และผลการดำเนินงานของบริษัทแกนนำในธุรกิจน้ำมันและปิโตรเคมีที่แข็งแกร่งมากขึ้น
กำไรสุทธิ 4Q60 จะเพิ่มขึ้นมาก QoQ และ YoY ... กำไรสุทธิของ PTT จะเพิ่มขึ้นมากถึง 70% YoY และ 45% QoQ สู่ 3.25 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวนมากใน 4Q59 และ 3Q60 กำไรที่เติบโต YoY ยังน่าจะสะท้อนถึงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศที่มากกว่า 4Q59 เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาก เมื่อเทียบกับ US$ แม้กำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจต้นน้ำปรับตัวดีขึ้น เพราะราคาน้ำมันสูงขึ้น แต่เราเชื่อว่า ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและกลั่นน้ำมัน (P&R) จะอ่อนตัวลง QoQ เราคาดว่า กำไรปกติจากธุรกิจก๊าซและน้ำมันจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจาก 3Q60 เพราะราคาผลิตภัณฑ์สูงขึ้น บริษัทน่าจะบันทึกกำไรจากการขายหุ้นที่ถืออยู่ 5.41% ใน SPRC ใน 4Q60 จำนวน 1.5 พันล้านบาท (หลังภาษี) เราเชื่อว่า อัตราภาษีที่แท้จริงจะเพิ่มขึ้นใน 4Q60 โดยมีสาเหตุมาจากการปรับปรุงอัตราภาษีทั้งปี เนื่องจากอัตราภาษีใน 9M60 อยู่ในระดับต่ำผิดปกติที่ 12% เทียบกับ 16% ในปี 59 เราใช้สมมติฐานอัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับ 4Q60 ที่ 18% เทียบกับทั้งปีที่ 14%

ปรับราคาเป้าหมายขึ้นจาก 530 บาท สู่ 620 บาท เพราะมูลค่าของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสูงขึ้น ... ราคาเป้าหมายดังกล่าวอ้างอิงวิธี sum-of-the-parts ดังแสดงใน Figure 8 ส่วนสำคัญที่ช่วยหนุนให้ราคาเป้าหมายของ PTT ปรับขึ้น คือ PTTEP ซึ่งเราปรับราคาเป้าหมายขึ้นสู่ 150 บาท เพื่อสะท้อนสมมติฐานราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และบริษัทร่วมที่ทำธุรกิจ P&R ณ ราคาเป้าหมายของเรา หุ้น PTT จะซื้อขายที่ PBV 1.8 เท่า (ปี 61) หรือ +2SD ซึ่งเป็นระดับเดียวกับเมื่อครั้งที่ PTT ซื้อขายในช่วงที่ราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึ้นครั้งก่อนในปี 54-55 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อประมาณการกำไรและราคาเป้าหมายของเรา คือ : 1) ราคาน้ำมัน และราคากับส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีผันผวน 2) ความต้องการก๊าซในประเทศไทยต่ำกว่าคาด และ 3) การแข่งขันในธุรกิจการตลาดน้ำมันรุนแรงมากขึ้น
ปตท. ฐานเศรษฐกิจ SCB กำไร ปตท. หุ้น PTT