โรซ่าสร้างโอกาสชุมชน ต่อยอดองค์ความรู้ด้านกีฬาเยาวชน

24 February 2018


กิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โรซ่า กับโครงการ“โฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี” ที่โรซ่าเจาะจงทำให้ถิ่นกำเนิดของโรซ่า ที่ภาคอีสานตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรราชธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู และเลย และยังต่อยอดด้วยโครงการ “Roza Kid’s Athletics โฮมฮักนักกีฬาน้อย” โดยจับมือกับสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีสุขภาพดี ควบคู่กับโภชนาการที่ดี และร่างกายที่แข็งแรง

“สุวิทย์ วังพัฒนมงคล” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บอกว่า โครงการโฮมฮักฯ ดำเนินการมาเป็นปีที่ 8 ผลักดันให้โรงเรียนในจังหวัดภาคอีสานตอนบน เป็น

โรซ่าลงพื้นที่บึงกาฬ เดินหน้าโครงการ โฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดีโรงเรียนที่มีศักยภาพ ด้วยการกระตุ้นบุคลากรทุกฝ่ายที่ต้องเข้ามา มีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน นักการ ภารโรง ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนำสิ่งที่ดีไปสู่ชุมชนร่วม และนำพาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนระดับเพชร ด้วยการผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด 19 ตัว

ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ดำเนินการมา สิ่งที่เกิดขึ้นคือการสะสมโรงเรียนระดับเพชร ที่ทำหน้าที่ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับเยาวชนและชุมชน และเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆ จนปัจจุบันทั้ง 2 โครงการของโรซ่า เป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่ รวมทั้งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

สำหรับปีนี้ โรซ่าได้ต่อยอด โครงการ Kid’s Athletics ที่วางรากทักษะพื้นฐานทางกีฬา ได้แก่ “การวิ่ง ขว้าง และกระโดด” นำเด็กๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ มาแข่งขันในรายการ Kid Stronger ภารกิจเด็กแกร่ง...ให้เด็กๆ แข่งขันผ่านด่านต่างๆ ภายในเวลา 3 นาที ถ้าเด็กผ่าน ก็ไปเข้ารอบโบนัส ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท โดยมีบริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด เป็นผู้ผลิตรายการให้

จากโครงการดีๆ ที่ทำให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า ตรงกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ “สุวิทย์” บอกว่า การทำรายการนี้ขึ้นมา ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นผู้ผลิตรายการ แต่รายการนี้คือการต่อยอดจากกิจกรรมสังคมที่โรซ่าทำอยู่แล้ว ที่ผ่านมาเด็กจากโครงการโฮมฮักนักกีฬาน้อย ได้ถูกส่งไปเทรนด์เป็นนักกีฬายกนํ้าหนัก อีกคนก็ไปเป็นนักกีฬากระโดดคํ้าที่โปแลนด์ ตรงนั้นแสดงให้เห็นว่า เด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างประโยชน์ต่อยอดจากสิ่งที่เขาได้รับจากโครงการไปได้เรื่อยๆ คนที่ไม่เป็นนักกีฬา ก็อาจจะไปเป็นครูพละ หรือไปเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรืออื่นๆ ที่เขาสนใจ

ทั้ง 2 โครงการของโรซ่าจะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ ควบคู่กับการทำธุรกิจ โดยทั้ง 2 โครงการนั้นเอื้อกันในตัวอยู่แล้ว ซึ่งวันหนึ่งทั้งในส่วนของโครงการด้านซีเอสอาร์ และส่วนของธุรกิจก็ต้องมาเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผู้บริหารของโรซ่าบอกว่า มันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,342 วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


กีฬา เยาวชน โรซ่า