ครม.อนุมัติรฟท.ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800ล.กับKTBสิ้นสุด มี.ค.62

20 February 2018


ครม.อนุมัติให้ รฟท.ต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน 800 ลบ.กับ KTB อีก 1 ปีสิ้นสุด มี.ค.62

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (20 ก.พ. 61) มีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาทกับธนาคารกรุงไทย (KTB) ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 61-29 มี.ค. 62 โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ พร้อมทั้งขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ให้ รฟท.เพื่อเป็นเงินกู้ฉุกเฉินไว้สำรองเสริมสภาพคล่อง ในช่วงที่ประสบปัญหาเงินสดขาดมือและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตามที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 59 อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 60- 29 มี.ค. 61 วงเงิน 800 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนด โดย รฟท.มีความจำเป็นที่ต้องมีวงเงินสำรองเพื่อเสริมสภาพคล่องช่วงที่ประสบปัญหาเงินสดขาดมือ และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงคมนาคม จึงเสนอ ครม.ขออนุมัติให้รฟท.ต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน 800 ล้านบาท
โดยคณะกรรมการ รฟท.ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 60 และเป็นการดำเนินการตามพ.ร.บ.การรถไฟฯ พ.ศ.2494 มาตรา 39(4) ที่กำหนดให้ ร.ฟ.ท.ต้องได้รับความเห็นชอบจากครม.ก่อนดำเนินการกู้ยืมเงินที่เกิน 5 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟู ของ รฟท.เร็วๆนี้ ซึ่งหากแผนได้รับความเห็นชอบจะเริ่มปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูได้ ทั้งนี้ผลประกอบการของ รฟท.จะดีขึ้นตามลำดับครม. รฟท. ธนาคารกรุงไทย คมนาคม สัญญาเงินกู้