ครม.ตั้ง"วิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์"นั่งประธานบอร์ด กฟผ.คนใหม่

20 February 2018


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (20 ก.พ. 61)มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แทน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ที่ลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไปวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ครม. กฟผ. ไฟฟ้าฝ่ายผลิต