รณรงค์ห้ามสูบบุหรี่บนชายหาดพัทยา โทษจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท

20 February 2018


เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชายหาดปลอดบุหรี่ ชายหาดพัทยา) ผ่าผืนเจอโทษหนัก จำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

- 20 ก.พ. 61 - เมืองพัทยา โดยคณะทำงานชายหาดปลอดบุหรี่ กำหนดจัดกิจกรรมขับเคลื่อนมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชายหาดปลอดบุหรี่ ชายหาดพัทยา) ตามนโยบายนายกเมืองพัทยา ที่ต้องการรณรงค์สร้างการรับรู้ และสร้างจิตสำนึกในมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชายหาดปลอดบุหรี่) แก่ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาด หมอนวดชายหาด และประชาชนชาวพัทยา ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลแก่เมืองพัทยา โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น. ซึ่งจะมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งบริการตรวจสมรรถภาพปอด และคลินิก อดบุหรี่ฟรี สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย


ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดย พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ในเวลา 14.00 น. เมืองพัทยาจึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชายหาดปลอดบุหรี่ ชายหาดพัทยา) ฟรี! ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ผ่าผืน อาจได้โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท


พัทยา บุหรี่ การสูบบุหรี่ เมืองพัทยา มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชายหาดปลอดบุหรี่