ครม.ไฟเขียวตั้ง ‘กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา’ ลดเหลื่อมล้ำ

20 February 2018


ครม.ไฟเขียวตั้ง ‘กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา’ ลดเหลื่อมล้ำ หวังช่วยคนอยู่นอกระบบการศึกษา ด้าน "บิ๊กตู่" กำชับ อย่าให้ซ้ำซ้อน กยศ.

- 20 ก.พ. 61 - พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามาในการประชุม และ ครม.ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น แต่มีข้อสังเกตบางประการ เช่น ครม.ไม่ใช้หลักเกณฑ์ในการบริหารกองทุนแบบกองทุนหมุนเวียน เนื่องจากต้องการให้การดำเนินงานของกองทุนมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ การเสนอขอเงินตั้งต้นจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยในแต่ละปีให้รัฐบาลจัดเงินอุดหนุน 5% ของเงินงบประมาณที่ใช้ในด้านการศึกษา คณะรัฐมนตรีก็มีความเห็นแย้ง เพราะเกรงว่าแผนการใช้จ่ายเงินจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงเสนอว่าไม่ควรเฉพาะเจาะจงที่ 5% แต่ให้พิจารณาเป็นรายปี


พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้คำอธิบายเพิ่มเติมว่ากฎหมายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาให้ได้มากที่สุด รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำ โดยกลุ่มเป้าหมายของกองทุนนี้คือคนที่อยู่นอกระบบการศึกษาหรือครูอาจารย์ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะคนยากจน โดยอาจมีทั้งเงินให้เปล่าหรือเงินกู้ยืมขึ้นอยู่กับกรณี ดังนั้น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจะมีขอบเขตการใช้จ่ายที่กว้างขวางกว่า ช่วยให้ระบบการศึกษาพัฒนาขึ้นทั้งตัวผู้เรียนและผู้สอน

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้แนวทางว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาต้องมีความชัดเจนในรายละเอียด ไม่ทับซ้อนกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

“อาจมีข้อสงสัยว่า หากเราเคยได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แต่เมื่อเติบโตจนเข้าเรียนอาชีวะหรือมหาวิทยาลัยแล้ว จะขอรับเงินอุดหนุนจากกยศ.ได้อีกหรือไม่ คำตอบคือได้ ส่วนหลักเกณฑ์การใช้จ่ายหรือระเบียบการขอรับการอุดหนุนนั้น จะมีการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป ” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว


พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา