23ก.พ.ห้าทุ่มปิดทางลงยกระดับรามคำแหงขาเข้าสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม

19 February 2018


กองบัญชาการตำรวจนครบาลและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แถลงข่าวปิดทางลงทางยกระดับรามคำแหง ขาเข้า เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรามคำแหง 12  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2561)- พลตำรวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พร้อมด้วยนายวิทยา พันธุ์มงคล ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ ส่วนที่ 2 และ นายไพรัตน์ พรหมอินทร์ ผู้จัดการโครงการ กิจการร่วมค้าซีเคเอสที ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 2 ช่วงรามคำแหง 12-หัวหมาก ร่วมแถลงข่าวปิดทางลงทางยกระดับรามคำแหง ขาเข้า และรูปแบบการจัดจราจรในระหว่างดำเนินงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรามคำแหง 12 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)นายวิทยา พันธุ์มงคล ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ ส่วนที่ 2 กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีสถานีเริ่มต้นจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ประกอบด้วยสถานีใต้ดิน 10 สถานี ได้แก่

สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานี รฟม. สถานีวัดพระราม 9 สถานีรามคำแหง 12 สถานีรามคำแหง สถานีราชมังคลา สถานีหัวหมาก สถานีลำสาลี สถานีศรีบูรพา และสถานีคลองบ้านม้า และมีสถานียกระดับ 7 สถานี ได้แก่ สถานีสัมมากร สถานีน้อมเกล้า สถานีราษฎร์พัฒนา สถานีมีนพัฒนา สถานีเคหะรามคำแหง สถานีมีนบุรี และสถานีสุวินทวงศ์ รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 22.57 กิโลเมตร เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 และมีความคืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างงานโยธา ณ เดือน มกราคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 5.57สำหรับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรามคำแหง 12 กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 2 ช่วงรามคำแหง 12 -หัวหมาก มีความจำเป็นต้องปิดการใช้งานทางลงทางยกระดับรามคำแหง ขาเข้า บริเวณซอยรามคำแหง 8 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีรามคำแหง 12 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้รับจ้างฯ ได้มีการวางแผนการจัดจราจรบนทางยกระดับรามคำแหง เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง ตลอดการก่อสร้าง

พลตำรวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กล่าวว่า รฟม. และผู้รับจ้างฯ ได้นำเสนอแผนการจัดจราจร และหารือแนวทางการปิดเบี่ยงจราจรกับ บช.น. และสถานีตำรวจในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการจัดการจราจรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยระหว่างการก่อสร้างได้จัดให้มีการเปิดช่องทางพิเศษหรือรีเวิร์สเลนบนทางยกระดับ และมีการจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมมีการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์เพื่อคลี่คลายปัญหาจราจรสำหรับการจัดจราจรบนทางยกระดับรามคำแหง มีการจัดจราจรแบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้
ชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า ระหว่างเวลา 05.30-10.00 น.
• รถขาเข้าเมือง เปิดทางยกระดับเพื่อรองรับปริมาณรถเข้าเมือง จำนวน 2 ช่องทาง โดยเบี่ยงไปลงฝั่งขาออก
• รถขาออกเมือง ใช้ทางราบเท่านั้น
ช่วงปกติ ระหว่างเวลา 10.00-16.30 น. และ 20.00-05.30 น.

• รถขาเข้าเมือง เปิดทางยกระดับฝั่งขาออก สำหรับรถขาเข้าเมือง 1 ช่องทาง และรถขาออกเมือง 1 ช่อง และขยายเพิ่มเป็นฝั่งละ 2 ช่องทางตามปกติ บริเวณทางยกระดับหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้นไป ชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็น ระหว่างเวลา 16.30-20.00 น.
• รถขาออกเมือง เปิดทางยกระดับเพื่อรองรับปริมาณรถขาออกเมือง จำนวน 2 ช่องทาง
• รถขาเข้าเมือง ใช้ทางราบเท่านั้นนอกจากนี้ รฟม. ได้วางแผนร่วมกับ บช.น. และ สน.ในพื้นที่ จัดทำข้อมูล ทางลัด ทางเลี่ยงถนนรามคำแหง เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางให้ประชาชนรับทราบ และประสานผู้รับจ้างฯ ให้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้าย เพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินในกรณีรถเสียหรืออุบัติเหตุตามแนวเส้นทางการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการปิดทางลง ทางยกระดับรามคำแหง ขาเข้า อาจส่งผลให้ผิวจราจรบางส่วนลดลง จึงขอให้ประชาชนวางแผนล่วงหน้า และโปรดเผื่อเวลาเดินทาง พร้อมทั้งศึกษาเส้นทางเลี่ยงต่าง ๆ

ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2566 ถือเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายแรกที่เชื่อมโยงจากกรุงเทพฝั่งตะวันออก สู่ใจกลางเมือง ทั้งยังเป็นเส้นทางที่จะเติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เป็นรูปแบบการเดินทางหลักที่สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้อย่างยั่งยืนต่อไปรถไฟฟ้าสายสีส้ม รฟม. มีนบุรี รามคำแหง