คลังเล็งจัดเก็บภาษีลาภลอยริมทางด่วน-รถไฟฟ้า

19 February 2018


คลังเดินหน้าจัดเก็บภาษีลาภลอยริมทางด่วน รถไฟฟ้า ยอมรับศึกษาลดภาษีนำเข้ารถยนต์แต่ยังไม่สรุป

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่า สศค.เตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาจัดเก็บภาษีลาภลอย (Windfall Gain Tax) บริเวณโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เพื่อเสนอ ครม.พิจารณาในขั้นต่อไป เพื่อขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้น ซึ่งในหลายประเทศ เช่น ยุโรป สหรัฐ ฮ่องกง จัดเก็บภาษีดังกล่าวแล้ว และยืนยันว่าจัดเก็บเฉพาะทรัพย์สินบริเวณโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่มีผลย้อนหลังไปยังโครงการลงทุนที่ผ่านมาโดย ร่าง พ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ...หรือ ภาษีลาภลอย (Windfall Gain Tax) ใช้แนวคิดจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับประโยชน์ จากมูลค่าที่ดินและห้องชุดมีราคาเพิ่มขึ้นจากโครงการสาธารณูปโภคของรัฐ หลังจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือห้องชุดขายและมีรายได้จากส่วนต่างมูลค่าที่ดินหรือทรัพย์สิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาระสำคัญของภาษีลาภลอย เน้นการขายทรัพย์สินมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านบาท ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ห้องชุดรอจำหน่าย เน้นเฉพาะอสังหาริมทรัพย์บริเวณสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟทางคู่ ในรัศมี 2.5 กิโลเมตรโดยรอบสถานี หากเป็นท่าเรือ พื้นที่จัดเก็บรัศมี 5 กิโลเมตร ส่วนทางด่วนพิเศษ รัศมี 2.5 กิโลเมตร รอบทางขึ้นและทางลงทางออก ไม่ได้จัดเก็บจากอสังหาริมทรัพย์ริมทางเพราะเป็นทางระบบปิดรวมทั้งที่ดินใกล้สนามบิน รัศมี 5 กิโลเมตร จากแนวเขตห้ามก่อสร้างของสนามบิน โดยยกเว้นจัดเก็บภาษี กรณีที่ดินที่อยู่อาศัย และที่ดินทำเกษตรกรรม กำหนดเพดานอัตราภาษี ไม่เกินร้อยละ 5 ของฐานภาษี โดยคำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรืออสังหาฯ มีราคาเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างถึงวันซื้อขายเมื่อโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ หากไม่มีการซื้อขายจะไม่มีการจัดเก็บภาษี รายละเอียดทั้งหมดต้องรอ ครม.พิจารณา

ด้านนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาทบทวนโครงสร้างภาษีนำเข้ารถยนต์ จากเดิมได้เคยกำหนดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์แบ่งเป็น 2 อัตรา คือ 42% และ 65% และได้ปรับมาเป็นอัตราเดียวที่ 80% และได้ใช้อัตราเดียวมาโดยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา การศึกษาทบทวนโครงสร้างภาษีศุลกากรนำเข้า เพื่อพิจารณาข้อดีข้อเสียในหลายด้าน ขณะที่ผู้นำเข้ารถยนต์อิสระได้เสนอให้ปรับลดอัตรา ส่วนสภาอุตสาหกรรมฯ ผู้ผลิตรถยนต์คัดค้านการลดภาษี จึงต้องนำความเห็นทุกฝ่ายมาศึกษาอย่างรอบด้าน หากปรับลดลงจะสำแดงภาษีต่ำลงหรือไม่ ราคาขายปลีกเป็นอย่างไรบ้าง ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่อย่างใดส่วนกรณีรถหรู ลัมโบกินี ปอร์เช่ เฟอรารี่ มาเซราติ ซึ่งระหว่างการตรวจสอบจากดีเอสไอ เพื่ออายัดไว้ในคลังทัณฑ์บนสินค้า 900 คัน นั้น ขณะนี้กรมศุลกากรได้ขอให้แจ้งใบขนส่งออกจากต่างประเทศ ใบค้ำประกันการส่งออก เพื่อนำมาพิจารณากับราคาตลาด พิสูจน์ดูว่าสำแดงสินค้าต่ำกว่าราคาเป็นจริงหรือไม่ ขณะนี้ได้ทยอยปล่อยรถหรูให้กับผู้นำเข้า เมื่อได้พิจารณาเอกสารจากต่างประเทศแล้ว เพื่อต้องการประเมินว่าได้สำแดงภาษีนำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รถหรู ห้องชุด ทรัพย์สิน ภาษีลาภลอย สาธารณูปโภคของรัฐ