รถไฟเชื่อม3สนามบิน บูมเศรษฐกิจโซนภาคตะวันออก

21 February 2018


ล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) เตรียมประกาศขายเอกสารประกวดราคาในเดือนมีนาคมนี้ โดยจัดเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของไทยที่แนวเส้นทางจะเชื่อมสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภาเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ

โดยแนวเส้นทางส่วนหนึ่งจะใช้แนวเส้นทางของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน อีกทั้งยังจะก่อสร้างทางรถไฟขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร ส่วนต่อขยาย 2 ช่วงจากสถานีพญาไทไปยังสนามบินดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบังไปยังสนามบินอู่ตะเภา มีระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้งบการลงทุนกว่า 2.9 แสนล้านบาท โดยมีแผนเบื้องต้นที่จะเปิดให้บริการในปี 2566

ไฮสปีดเทรนเส้นทางนี้มีจำนวน 9 สถานี ได้แก่ ดอนเมือง บางซื่อ มักกะสัน สุวรรณภูมิ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีราชา พัทยา อู่ตะเภา โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นทางยกระดับ มีบางช่วงที่เป็นอุโมงค์

แนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด คือกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ผ่านนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งวัตถุ ประสงค์นั้นก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพฯไปยังจังหวัดอื่นโดยเฉพาะโซนภาคตะวันออกที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการเร่งผลักดันพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (อีอีซี)

ทั้งนี้เมื่อเปิดให้บริการคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศ ส่วนการพัฒนาที่ดินนั้นจะเน้นพื้นที่สถานีมักกะสัน ฉะเชิงเทรา ศรีราชา พัทยาและสถานีระยองรองรับการเติบโตของเมืองและให้มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย ในรูปแบบการร่วมลงทุน (พีพีพี) ที่ภาครัฐจะได้รับ ค่าเช่าจากที่ดินมักกะสัน ส่วนภาคเอกชนจะได้รับรายได้จากการพัฒนา ที่ดินเชิงพาณิชย์

ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการ เตรียมนำเสนอให้ดำเนินการตามรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดระยะเวลาการร่วมทุนเบื้องต้น 30-50 ปี ภาครัฐจะทำการเวนคืนที่ดิน และภาคเอกชนจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จัดหาขบวนรถ เดินรถและซ่อมบำรุง ในขณะที่รูปแบบการรับรายได้ของเอกชนจะแบ่งออกเป็นซิตีไลน์ในรูปแบบ Net Cost และอินเตอร์ซิตีไลน์ในรูปแบบ Gross Cost มาลุ้นกันว่าในเดือนมีนาคม 2561 นี้จะสามารถเปิดขายเอกสารประกวดราคาและเปิดให้ยื่นรายละเอียดข้อเสนอได้ตามแผนหรือไม่สำหรับเมกะโปรเจ็กต์ระดับแสนล้านบาทโครงการนี้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,341 วันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


สนามบินสุวรรณภูมิ การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) สนามบินอู่ตะเภา