สภาพัฒน์ชี้จีดีพีQ4โต4%ทั้งปีแตะ3.9%เหตุเกษตรติดลบ

19 February 2018


สภาพัฒน์ชี้ภาคเกษตรติดลบ2.5%ฉุดจีดีพีไตรมาสสี่โต4%ทั้งปีแตะ3.9%คาด2561ขยายตัว3.6-4.6%ทั้งส่งออก-เบิกจ่ายภาครัฐยังเป็นปัจจัยหนุน

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)หรือสภาพัฒน์ แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี)ไตรมาส4ปี60ขยายตัว4.0% ชะลอลงจาก4.3%เมื่อไตรมาส3 และเมื่อปรับผลของฤดูกาลแล้วเศรษฐกิจไทยไตรมาส4ขยายตัว0.5% ทั้งปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว3.9% ปรับตัวดีขึ้นจากปี59ที่ขยายตัว3.3%

"ปัจจัยหลักที่ทำให้จีดีพีไตรมาส4ขยายตัวน้อยกว่าไตรมาส3มาจากภาคเกษตรที่ยังติดลบ 2.5% ทั้งปีขยายตัว6.2% ส่วนหนึ่งจากผลพวงของภัยธรรมชาติ /น้ำท่วม หากภาคเกษตรเป็นบวกจะเห็นจีดีพี4%"


ส่วนแนวโน้มปี2561คงอัตราการเติบโตที่ระดับ4.1%(กรอบ 3.6-4.6%)โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก และปรับเพิ่มในภาคการส่งออกจะขยายตัวได้6.8%จากเดิมคาดไว้ที่5% การบริโภคเอกชนขยายตัว3.2%จากเดิม3.1% การบริโภคภาครัฐ 3.2% จากเดิม 2.7% และปรับลดประมาณการลงทุน ภาครัฐขยายตัว 10%จากเดิมคาดไว้ที่ 11% และการลงทุนภาคเอกชนคงคาดการณ์ที่ระดับ 3.7%

นอกจากนี้ได้ทบทวนแนวโน้มค่าเงินบาทจากทั้งปีที่ผ่านมา เฉลี่ยค่าเงินบาทอยู่ที่33.93%แข็งค่าจากปี59 โดยมองปีนี้เงินบาทยังไม่อ่อนค่าลง มองค่าเฉลี่ยทั้งปีเงินบาทยังแข็งค่ากว่าปีก่อนโดยช่วงประมาณการ 31.5-32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากเดิมอยู่ที่ 34-35บาทต่อดอลล์ หากช่วงต่อไปเงินบาทอาจอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากต้นปีที่ผ่านมา ถ้าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ปรับขึ้นดอกเบี้ยและไทยเร่งการนำเข้าสศช. จีดีพี ค่าเงินบาท ภาคเกษตร