AFP แฉเอกสารลับ! 'อินโดนีเซีย' กดดัน EU ผ่อนปรนระเบียบนำเข้า 'ปาล์มน้ำมัน'

18 February 2018


‘อินโดนีเซีย’ เตรียมกดดัน ‘อียู’ ให้ผ่อนปรนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการนำเข้า ‘ปาล์มน้ำมัน’

วันที่ 18 ก.พ. 61 - สำนักข่าวเอเอฟพี (AFP) รายงานเอกสารที่ขึ้นทะเบียนห้ามเผยแพร่ของอินโดนีเซีย ระบุว่า อินโดนีเซียกำลังพยายามกดดันให้สหภาพยุโรป หรือ อียู (EU) ยุติแผนเข้มงวดกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

เอกสารดังกล่าว ระบุว่า จะต้องถูกแจกจ่ายให้บุคคลที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น กล่าวถึงการหารือระหว่างอินโดนีเซียและอียูถึงกฎระเบียบใหม่ของการค้าปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจของประเทศ ความสัมพันธ์ทวิภาคีทางการค้า ที่มีมูลค่า 3,500 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตปาล์มน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก ป่าฝนของประเทศถูกทำลายจากการเผาป่าถางที่ เพื่อทำไร่ปาล์ม เป็นปัญหาที่กำลังคุกคามสิ่งแวดล้อมในอินโดนีเซีย และเป็นต้นเหตุปัญหาหมอกควันของภูมิภาค

อินโดนีเซียและอียูกำลังจะเจรจาการทวิภาคีรอบที่ 4 ในวันจันทร์ (19 ก.พ.) นี้ ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการค้า การลงทุน และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเอกสารที่เอเอฟพีรายงานระบุว่า อินโดนีเซียกำลังเรียกร้องให้อียูใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียเอง แทนที่มาตรฐานที่เข้มงวดกว่าของอียู ซึ่งแม้แต่มาตรฐานของอินโดนีเซียเอง ก็มีบริษัทน้ำมันปาล์มเป็นส่วนน้อยที่ผ่านมาตรฐานนั้น

นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังต้องการให้ฝ่ายหนึ่งทวิภาคี จ่ายค่าชดเชย หากอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากความพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน
อียู อินโดนีเซีย ฐานเศรษฐกิจ ปาล์มน้ำมัน สิ่งแวดล้อม