สรุปขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่เล็งร่วมเครือข่ายร้านค้า-สายการบินเพียบ

18 February 2018


อาร์ทีซี(RTC)ได้ข้อสรุปเดินรถขนส่งมวลชนให้บริการพื้นที่เมืองเชียงใหม่ชัดเจนแล้ว ระยะทาง 20.5 กม. เริ่มทดสอบ 1-7 มี.ค.นี้ ก่อนเปิดบริการเชิงพาณิชย์ เม.ย.61 ดึง 3 มหาวิทยาลัยร่วมตัดสินออกแบบบัตรโดยสารชิงเงินรางวัลค่า 6 หมื่นบาท เล็งร่วมเครือขายร้านค้าและสายการบินอำนวยความสะดวกด้านบริการและรับสิทธิพิเศษเพียบ

นายไมตรี อรรถปรียางกูร กรรมการบริหาร บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหาร RTC ครั้งที่ 2 ปี 2561 โดยได้ผ่านความเห็นชอบวาระสำคัญหลายเรื่อง ได้แก่ เรื่องแรกการพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทาง R3 เมืองเชียงใหม่ ระยะทาง 20.5 กม.ตามผลการสำรวจทางเทคนิคเบื้องต้น โดยพิจารณาข้อจำกัดของวงเลี้ยว ขนาดเขตทาง และข้อกำหนดการวิ่งทางเดียวของพนักงานจราจร ซึ่งในการทดลองวิ่งบริการจะหาข้อสรุปการเพิ่มลดเส้นทางพร้อมสถานีจอดให้เสร็จสิ้นก่อนการเปิดบริการในเดือนเมษายน 2561 ทั้งนี้ ได้กำหนดระยะการมาถึงของรถไม่เกิน 20 นาที รถวิ่งบริการวนซ้าย-ขวา โดยใช้รถบัสพื้นชานต่ำขนาด 12 เมตรจำนวน 12 คัน ทดสอบวิ่งระยะแรกระหว่างเวลา6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวันเรื่องที่ 2 การกำหนดการทดสอบทางเทคนิค จะใช้รถจริงจำนวน 1 คัน ในระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2561 โดยการทดสอบวิ่งในเส้นทางจริง เวลาจริง เป็นเวลา 3 วัน สำหรับวันที่ 4 จะทดสอบวิ่งโดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ขนส่งจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมโรงแรม สมาคมท่องเที่ยว สมาคมร้านอาหาร และสื่อมวลชน วันที่ 5 จะเปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่าย RTC Chiangmai Smart Bus จำนวน 200 คน (จะเปิดรับสมัคร RTC Smart Bus ในสัปดาห์หน้า) ส่วนวันที่ 6-7 มีนาคมนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้บริการฟรีตลอดทั้งวันพร้อมร่วมกิจกรรม tactical urbanism

เรื่องที่ 3 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประกวดสติ๊กเกอร์และการออกแบบบัตร RTC Smart Card โดยมีผู้แทนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) นายกเทศบาลนคร ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการ ซึ่งจะปิดรับการเสนอแบบประกวดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้โดยพิจารณาขั้นต้นจากทีมงานออกแบบของ RTC ให้เหลือประเภทละ 10 แบบในวันที่ 1 มีนาคมและให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งพิจารณาในวันที่ 3 มีนาคมโดยในวันที่ 4 มีนาคมนี้จะมีพิธีมอบรางวัลโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

เรื่องที่ 4 การอนุมัติให้ทดลองรับชำระค่าโดยสาร มี 2 วิธีคือ 1.การชำระผ่านบัตร RTC Smart Card และ 2.การชำระด้วยเงินสด โดยในเบื้องต้นกำหนดให้มีจุดจำหน่ายบัตรบริเวณเคาน์เตอร์บริการ RTC ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า ประตู 1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ บนรถโดยสาร และ retail store ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย และร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตร แล้วยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการเร่งเจรจาร่วมธุรกิจในลักษณะ co-branding กับบริษัทผลิต smart card อีกทางหนึ่งด้วยเรื่องที่ 5 อนุมัติให้ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงเครือข่ายกับกิจการสายการบิน โดยใช้ฐานการตลาดของขอนแก่น สมาร์ทบัส ร่วมกับ RTC Chiangmai Smart Bus และให้เชิญบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) ให้นำ Phuket Smart Bus เข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้วย

เรื่องที่ 6 กำหนดพิธีเปิดให้บริการ RTC Chiangmai Smart Bus ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2561 โดยเรียนเชิญนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน สำหรับกำหนดเวลาชัดเจนนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานรายละเอียด“รถที่จะนำมาให้บริการรวมนั่งและยืน 70 คน นั่งได้ประมาณ 25 คน รับรถจักรยานได้ 3 คัน สำหรับอัตราค่าโดยสารในปีนี้จะจัดเก็บในราคา 20 บาทตลอดสาย ราคาเดียวไปก่อน ในส่วนสมาชิกเครือข่ายจะประกาศรับสมัครสัปดาห์หน้า ขณะนี้มีแฟนเพจ RTC Chiangmai Smart Bus โดยมีผู้ติดตามจำนวนกว่า 1,200 คน ทั้งๆที่เพิ่งเปิดรับได้ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้แจ้งต้องการมีส่วนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ประกอบกับขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างประกวดแบบบัตร smart card และสติ๊กเกอร์รถชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 6 หมื่นบาท ในส่วนกรณีที่จะใช้งานร่วมกับบัตรโดยสารที่ให้บริการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ขอนแก่น ภูเก็ตและเชียงใหม่ตลอดจนระบบที่ให้บริการในเมืองต่างๆร่วมกันได้หรือไม่นั้น เบื้องต้นขณะนี้ในพื้นที่เมืองภูเก็ตใช้บริการของ rabbit ส่วนขอนแก่นและเชียงใหม่จะมีการลงทุนสร้างรูปแบบบัตรขึ้นมาใหม่ แต่จะเป็นเครือเดียวกันโดยในอนาคตจะให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ สำหรับบัตร rabbit ก็จะเร่งทำ co-brand ร่วมกันในอีก 4-5 เดือนข้างหน้านี้”เชียงใหม่ รีเจียนนอล ทรานซิท อาร์ทีซี รถขนส่งมวลชน