ข่าวห้ามเขียน | 'อัลตร้าเวลธ์ 4' กับ 'ผศ.ดร.ปรีชาพร'

17 February 2018
… เสียงแว่วมาจากหลักสูตรอัลตร้าเวลธ์รุ่น 4 เมื่อ ‘ผศ.ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม’ อดีตผู้ช่วยผู้แทนการค้าไทย อ้าง! เคยเจ๊งหุ้นเน่ายับ จนต้องกินมาม่า แต่ไฉนเคยให้สัมภาษณ์ว่า ลงทุนแต่หุ้น ปันผลดี พี/อี ตํ่า ... ว่าก็ว่า เรียนเยอะ ... รักแยะ ... พูดสิบที มีสิบเรื่อง ... คนพูดไปเรื่อย ก็มักเล่าแตกต่างไปแต่ละครั้ง
ไม่แปลกที่คนสู้ชีวิตอย่าง “ปรีชาพร” ข้าราชการไฟแรง ... นักไต่ “เต้า” ที่ “ตามองฟ้า...ฝ่าเท้าเหยียบดิน” จะคว้าศรีภรรยาที่เป็นทายาทตลาดประตูนํ้ามาครอง

ปัจจุบัน “ปรีชาพร สุวัฒโนดม” ยังคงทำงานเป็นข้าราชการไทย สังกัดกรมทางหลวง อย่างนี้ต้องฝากถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม “ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ” ว่า ข้าราชการไทยภายใต้การดูแลของท่านเหมาะสมหรือไม่ ที่นิยมเล่นหุ้นขนาดนี้ ... และยังมีเวลาราชการไปอบรมหลักสูตรการลงทุนขั้นเทพ Ultra Wealth อีกหรือไม่? หรืออาชีพข้าราชการเป็นงานไซด์ไลน์ของ “นายปรีชาพร” อีกคนหนึ่ง?

เล่นไปเล่นมา ระวังกระทรวงคมนาคมจะได้ว่าที่ “นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม 2” ... สิบอกให้

สุดท้ายนี้ขอฝากสุภาษิตเตือนใจไว้ว่า ... คนได้เมียรวย คนเป็นข้าของแผ่นดินพึงควรจำไว้เสมอว่า “ตัวเป็นขี้ข้า อย่าให้ผ้าเหม็นสาบ” แปลว่า

แม้ตนจะมีฐานะยากจนหรือลูกจ้างเขา ก็ต้องรักษาความดี ความซื่อสัตย์ รวมทั้งความสะอาดกายด้วย อย่าปล่อยให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของความชั่วและความโลภ


………………..
คอลัมน์ : ข่าวห้ามเขียน | หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,341 วันที่ 18-21 ก.พ. 2561 หน้า 24ฐานเศรษฐกิจ ข่าวห้ามเขียน อัลตร้าเวลธ์ 4 ผศ.ดร.ปรีชาพร