"โมบายล์ สโตรก ยูนิต" ดูแลผู้ป่วยสโตรกฉับไว กด 1669

16 February 2018


ขณะนี้ ร.พ.ศิริราช ให้บริการ "หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่" หรือ "โมบายล์ สโตรก ยูนิต" รถช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นแห่งแรก เพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจากแพทย์โดยเร็วที่สุด ลดอัตราเสี่ยงการพิการและเสียชีวิต เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

หากพบเจอญาติหรือคนข้างเคียงมีอาการคล้ายสโตรก ได้แก่ ตาตก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด และอ่อนแรง สามารถโทรได้ที่สายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉิน เบอร์ 1669 จะทำการประเมินอาการ และเรียกตาม โมบายล์ สโตรก ยูนิต ซึ่งสามารถดูแลผู้ป่วย แบบเบ็ดเสร็จ ทั้งทีมแพทย์ และยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) ตลอดจน CT Scan ภายในรถทุกคัน เพื่อให้คนไข้ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างเร็วที่สุด


โทร.1669 สายด่วน1669 รพ.ศิริราช STROKE สโตรก