"พรเพชร"ขอทุกฝ่ายอย่าทำบรรยากาศสู่การเลือกตั้งขัดแย้ง

15 February 2018


 

ประธาน สนช. วอนทุกฝ่าย อย่าทำให้บรรยากาศที่จะเข้าสู่การเลือกตั้ง เป็นไปอย่างขัดแย้ง ระบุ เป็นไปได้ยากที่ สนช. จะ คว่ำกฎหมายลูก ส.ส. – ส.ว. พร้อมย้ำ สนช. พิจารณากฎหมายอย่างรอบคอบ และไม่ยื้อเวลาเลือกตั้ง

นายพรเพชร วิชิตชลชัยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวฝากไปถึงกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม อย่าทำให้บรรยากาศที่กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้ง เป็นไปอย่างขัดแย้ง ขอยืนยันว่า สนช. พิจารณากฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างรอบคอบ เพื่อปัองกันปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ หลังการเลือกตั้ง พร้อมย้ำว่า เป็นไปได้ยากที่ สนช. จะคว่ำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... และร่างพ.ร.บ.ติว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... เพราะจะต้องใช้เสียงไม่เห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือ 166 เสียง จากสมาชิกทั้งหมด 248 เสียง อีกทั้งไม่มีประเด็นใดที่จะนำไปสู่การคว่ำร่างกฎหมายทั้งสองฉบับได้ และหากมีการคว่ำร่าง สนช. ก็ต้องรับผิดชอบและต้องตอบคำถามสังคมให้ได้

"เชื่อว่า กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายที่ทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายลูกทั้งสองฉบับนี้ จะพิจารณาอย่างรอบคอบและทำความเข้าใจกันได้ ส่วนการแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ นั้น กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย จะแก้ไขได้เฉพาะประเด็นที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องส่งข้อโต้แย้งมาเท่านั้น จึงรับประกันได้ว่า จะไม่มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายระยะเวลาการเลือกตั้งอีก"


บรรยากาศ เลือกตั้ง พรเพชร วิชิตชลชัย