มติ ธ.ป.ท. คงอัตราดอกเบี้ย 1.50 ต่อปี

14 February 2018
อัตราดอกเบี้ย คงอัตราดอกเบี๊ย ​ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธ.ป.ท.