ไทยผนึกออสเตรเลียจัดเวิร์กช็อปภัยไซเบอร์

17 February 2018


ก.ต่างประเทศผนึกกำลังกระทรวงดีอี ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับออสเตรเลีย เพื่อรับมือกับความท้าทายทางไซเบอร์ในระดับภูมิภาค

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ก.ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงการต่าง ประเทศและกระทรวงดีอีร่วมกับประเทศออสเตรเลีย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ในหัวข้อ “ASEAN-Australia Cybersecurity Workshop: Strengthening Legal Implementation in Tackling Cybersecurity Challenges in the Region” โดยการจัดงานเมื่อเร็วๆ นี้เน้นนโยบาย ด้านเศรษฐกิจดิจิตอลและความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งมีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความมั่นคง อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และออสเตรเลีย และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ก.ดีอี)อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและออสเตรเลียเกี่ยวกับกลไก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญา กรรมทางไซเบอร์, ส่งเสริมความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับกลไกกำกับดูแลด้านไซเบอร์ และปฏิบัติการรับมือกรณีที่มีการโจมตีทางไซเบอร์ในระดับภูมิภาค โดยจำลองสถานการณ์วิกฤติด้านไซเบอร์ในภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และนำยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มาปรับใช้เมื่อเกิดสถาน การณ์ฉุกเฉินได้อย่างฉับพลัน

“การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อสานต่อความมุ่งมั่น ของไทยที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และส่งเสริมเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ (non-traditional security issues) และสอดคล้องกับ theme ของอาเซียนในปีนี้ที่จะส่งเสริมความเข้มแข็ง (resilience) และนวัตกรรม (innovation) อีกด้วย” นายพิเชฐ กล่าว

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,340 วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


ออสเตรเลีย ไทย ภัยไซเบอร์