ครม.ตั้ง "พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์" เป็นเลขาปปง.เต็มตัว

13 February 2018


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (13กุมภาพันธ์2561) มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เสนอแต่งตั้ง พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการปปง. ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการปปง. ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงที่ผ่านมา พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ ถูกโอนตัวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มานั่งในตำแหน่งรองเลขาธิการปปง. เมื่อเดือนพ.ค. 2560 และดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. และมีผลงานในการดำเนินการอายัดทรัพย์เครือข่ายเงินทอนวัด ที่มีอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนารวมอยู่ด้วย และผลงานการทลายแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ได้สำเร็จปปง รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร ปราบปรามการฟอกเงิน