พาณิชย์ผนึกก.พลังงานลดสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในปท.

13 February 2018


 

พาณิชย์ผนึกก.พลังงานลดสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในปท.

(13 กุมภาพันธ์ 2561) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงผลความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงาน ในการช่วยลดสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ จากการที่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีปริมาณสต๊อกที่สูงมากเป็นประวัติการณ์ ถึง 532,000 ตัน ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ทั้ง 2 กระทรวงร่วมกันลดสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ 2 แสนตัน ในช่วงระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน โดยกระทรวงพาณิชย์จะทำการกระตุ้นให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบโดยตรง ในขณะที่กระทรวงพลังงานจะเพิ่มการผลิต Biodiesel จากความต้องการใช้ปกติที่ 4 ล้านลิตรต่อวัน ให้เป็น 6 ล้านลิตรต่อวัน และเก็บ Biodiesel ส่วนที่ผลิตเกินความต้องการไว้ในสต๊อกชั่วคราว
ผลการดำเนินการ กระทรวงพาณิชย์ สามารถกระตุ้นให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ได้ 157,000 ตัน และกระทรวงพลังงาน เพิ่มการผลิต Biodiesel อย่างต่อเนื่อง จากเดิม 4 ล้านลิตรต่อวัน จนถึง 6 ล้านลิตรต่อวัน ในปัจจุบัน ทำให้สต็อก Biodiesel เพิ่มสูงขึ้นจาก 92 ล้านลิตร เป็น 109 ล้านลิตร

จากผลการร่วมมือของทั้ง 2 กระทรวง ทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบลดลงจาก 532,000 ตัน ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 คงเหลือ 407,000 ตัน ในเดือนมกราคม 2561 ทั้งนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มสูงขึ้นจาก 19 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือนธันวาคม 2560 มาเป็น 21 บาทต่อกิโลกรัม ขณะเดียวกันราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ก็ปรับขึ้นเช่นกัน จาก 3.37 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ระดับ 4.10 บาทต่อกิโลกรัม โดยคาดว่าภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ราคาจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น กก.ละ 4.20 บาท พาณิชย์ พลังงาน น้ำมันปาล์มดิบ