ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ | 'ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง' ต่างจากเดิมอย่างไร? (12/02/61)

12 February 2018


ลึกทุกวัน เท่าทันทุกข่าว รายการ “ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 - 17.00 น. ทางสถานีข่าวสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัล ช่อง 19 ดำเนินรายการโดย บากบั่น บุญเลิศ, เอกพิทยา เอี่ยมคงเอก, วิลาสินี แวน ฮาเรน และอุบลรัตน์ เถาว์น้อย | (12/02/61) :'ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง' ต่างจากเดิมอย่างไร? (เปิดผลกระทบ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, แนวทางรับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

  


พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดิน ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ