'การบินไทย​-วิทยาลัยดุสิตธานี' ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร 'Graciousness in The Sky' บริการชั้นโรแยลเฟิร์สคลาส

12 February 2018


เช้าวันนี้ (12 ก.พ. 61) ที่ศูนย์ฝึกลูกเรือการบินไทยหลักสี่ นายเฉลิมพล แก้วชินพร ผอ.ใหญ่ ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ) มาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “Graciousness in the sky” ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี (Thai Airways-Dusit Thani Collaboration Programme) ของการบริการในชั้นโรแยลเฟิร์สคลาส (Royal First Class)
นายโสภณ ตระการวิจิตร ผอ.ฝ่ายฝึกอบรม พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (BQ) และนางวรางคณา หทัยยุทธ์ ผจก.กองฝึกอบรมพัฒนา ระดับก้าวหน้า (BN) ซึ่งเป็นฝ่ายที่ดูแลหลักสูตร ได้กล่าวว่า หลักสูตรนี้ก็เกิดขึ้นเพราะความร่วมมือกับทาง ผศ.ดร.สาโรจน์ พรประภา อธิการบดีวิทยาลัยดุสิต เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริการในชั้นดังกล่าว โดยหลักสูตรนี้ใช้เวลา 3 วัน เป็นของวิทยาลัยดุสิตธานี 2 วัน และการบินไทย 1 วัน โดยคัดเลือกจากพนักงานต้อนรับ ทั้งแอร์สจ๊วตชายและหญิง ที่ทำงานในชั้นบริการชั้นธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Class) ที่บริการอยู่ในเครื่องการบินไทยทุกเที่ยวบินในปัจจุบันนี้เท่านั้น
จากจำนวนพนักงานต้อนรับ 1,200 คน ที่คัดเลือกและเสนอมาโดยผู้จัดการอาวุโสในเที่ยวบิน (Inflight Manager) และผลงานจากคะแนนประเมินผลงานที่ปฏิบัติในแต่ละเที่ยวบินมาพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ อีกขั้นตอนหนึ่ง โดยการฝึกอบรมจะใช้เพียง 25 คนในแต่ละรุ่น เพื่อให้ได้ผลในการอบรมสูงสุด!! และจากผลงานที่การบินไทยได้รับรางวัลมากมายในช่วงเวลาของการบริหารของ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการ.กก.ผอ.ใหญ่ เช่น World’s Best Cabin Staff 2017 จาก Sky Trax (องค์กรที่มีความเชื่อถือในการจัดอันดับการบริการของธุรกิจการบินทั่วโลก) และรางวัล Best Inflight Food 2017 และอีกมากมายในปีที่ผ่านมา
หลักสูตรดังกล่าวจะครอบคลุมด้านการบริการที่ผสมผสานศาสตร์ด้านการให้บริการจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับนานาชาติมาผสมผสานร่วมกัน เช่น ความรู้เรื่องไวน์ (Wine testing) การจะเลือกเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร ตลอดจนบุคลิกภาพ ไม่ว่าจะเป็น การเดิน การยืน การนั่งและท่าทีอริยาบทที่สง่างามและเป็นมิตร เพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบของผู้โดยสาร ซึ่งเป็นเสน่ห์ไทยและเอกลักษณ์ของสายการบินไทย สายการบินแห่งชาติและเป็นจุดขายมาตลอด อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากลูกค้านานาชาติ โดยเฉพาะชุดผ้าไหมประจำชาติอย่างชุดไทยเรือนต้น
การบินไทย ฐานเศรษฐกิจ พนักงานต้อนรับ วิทยาลัยดุสิตธานี Graciousness in The Sky