พาณิชย์จัดมหกรรมสินค้าเกษตรรับตรุษจีนลดค่าครองชีพประชาชน

12 February 2018


พาณิชย์จัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนส่งตรงสินค้าดีราคาถูก ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนผู้บริโภคให้ได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมจากเกษตรกรและผู้ผลิตโดยตรง และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจึงจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์
โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในเทศกาลตรุษจีน เช่น เนื้อสุกร ไก่สดทั้งตัว เนื้อไก่ เป็ด ไข่ไก่ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ขนมและอุปกรณ์เซ่นไหว้ สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ข้าวสาร สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าจากศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) สินค้ายอดนิยมจากตลาดต้องชม 8 ตลาด 7 จังหวัด ได้แก่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล ตลาดลาวเวียง ตลาดวัดป่าเลไลย์ ตลาดถนนคนเดินสระน้ำทิพย์เมืองท่าผา ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม ตลาดวัฒนธรรมตำบลบ้านสวน ตลาดน้ำคลองโคมขาม ตลาดน้ำบางคล้า และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพดี จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ประมาณร้อยละ 10 - 20 รวม 128 คูหา
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวนอกจากช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย โดยคาดว่าจะมีเงินสะพัดในงาน 3 ล้านบาท และช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้ 20-40% ประมาณ 9 แสนบาท-1ล้านบาทตรุษจีน พาณิชย์ สินค้า มหกรรมสินค้าเกษตร