กระทรวงคมนาคมเร่งเครื่องจัดหารถเมล์ไฟฟ้าบริการ หวังใช้ปีนี้ขีดเส้นสรุปซื้อ/เช่าสิ้นก.พ.

15 January 2016


คมนาคมเร่งจัดหารถเมล์ไฟฟ้านำร่อง 20 คันก่อนขออนุมัติ ครม.เช่า 200 คัน ล่าสุดตั้ง “ดรุณ แสงฉาย” นั่งแท่นประธานคณะกรรมการจัดหาฯ ขีดเส้นสิ้น ก.พ.นี้ต้องได้ข้อสรุป เล็งเช่าทั้งแพ็กเกจ ทั้งเตรียมของบจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานอีก 500 ล้านหวังให้ได้รถใช้งานในปีนี้

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากนโยบายส่งเสริมยานยนต์ระบบไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เป็นผู้จัดหารถโดยสารไฟฟ้ามาให้บริการ ซึ่งในระยะแรกต้องจัดหาจำนวน 10-20 คัน ก่อนที่จะเร่งจัดหารถจำนวน 200 คันในระยะที่ 2 ต่อไป ทั้งนี้การจัดหารถ 20 คันและ 200 คัน จะดำเนินการควบคู่กันไป เบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา มีนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน พร้อมกันนี้จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ขสมก. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องการจัดหารถเมล์ไฟฟ้า 10-20 คันมาให้บริการ โดยการจัดหาจะมีรูปแบบคือซื้อหรือเช่า ให้สามารถใช้งานควบคู่กันไปด้วย โดยว่าจ้างให้ สจล.ร่วมเป็นที่ปรึกษาพิจารณาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจะนำเสนอผลการพิจารณาให้กระทรวงคมนาคมทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

“ยังเห็นว่าระยะเวลาดำเนินการนานเกินไป ขสมก.ควรเร่งรัดให้ส่งผลการพิจารณาเร็วกว่านี้ได้หรือไม่ เพื่อจะนำเสนอขออนุมัติดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อครม.ต่อไปว่าจะซื้อ หรือเช่า โดยขณะนี้บอร์ดขสมก.มีมติต้องการเช่ามากกว่าการซื้อ เนื่องจากมีข้อมูลตามผลการศึกษาระบุว่าไม่ต้องลงทุนจำนวนมาก ในการดูแลบำรุงรักษาที่ขสมก.ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ จึงอยากจะเช่าทั้งแพ็กเกจ นั่นคือให้เอกชนจัดหารถมาให้เช่า วิ่งบริการทั้ง 200 คันพร้อมกับให้ดูแลรักษาควบคู่กันไปด้วย นั่นคือภาคเอกชนรับไปดำเนินการทั้งหมด”

นายออมสินกล่าวอีกว่า กรณีรถเมล์ไฟฟ้าจำนวน 10-20 คันนั้น กระทรวงคมนาคมจะเสนอขอใช้เงินจากกองทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานไปดำเนินการ โดยจะเข้าหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพลังงานว่า จะมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 500 ล้านบาทโดยคาดว่าจะเป็นไปในรูปแบบการเช่ามากกว่าการจัดซื้อ ซึ่งขอหารือกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นเจ้าของเงินให้ชัดเจนก่อน โดยเป็นการดำเนินงานตาม มติคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ(คพน.) อีกทั้งจากที่มีโอกาสได้ทดสอบรถเมล์ไฟฟ้าที่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) นำมาให้ทดลองนั่งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาเห็นว่าใช้งานได้ดี
ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า แนวคิดในการจัดหารถเมล์ไฟฟ้าจำนวน 20 คันเพื่อนำมาทดลองวิ่งก่อนนั้น เป็นมติจากที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน โดยต้องการให้จัดหารถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบ 20 คันเพื่อทดสอบระบบก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไป

“เนื่องจากเห็นว่าตามแผนการจัดหารถเมล์ไฟฟ้า 200 คันของขสมก. จะลงนามสัญญาได้ประมาณเดือนสิงหาคม 2559 และเริ่มส่งมอบรถในต้นปี 2560 ซึ่งนั่นหมายถึงภายในปี 2559 จะยังไม่มีรถเข้ามาจึงเร่งรัดในส่วนของต้นแบบ 20 คันก่อน เพื่อให้ประชาชนได้ทดลองใช้พร้อมกับทดสอบสมรรถนะของรถที่จะกระจายวิ่งในเส้นทางต่างๆ ของขสมก.ด้วย”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,122 วันที่ 14 - 16 มกราคม พ.ศ. 2559


องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รถเมล์ไฟฟ้า ดรุณ แสงฉาย กองทุนอนุรักษ์พลังงาน รกระทรวงคมนาคม ยานยนต์ระบบไฟฟ้า ขสมก.