โตโยต้า‘ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา’

11 February 2018


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยฯ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดงาน“วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานพาร์กพารากอน สยามพารากอน โดยกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว” ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข

โดยบรรยากาศการจัดงานครั้งนี้ มีการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ชนะเลิศจากการประกวดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งมอบองค์ความรู้ในการใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดนิทรรศการจาก 20 โรงเรียน และ 20 ชุมชนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อ.เมือง จ.นครพนม

รางวัลชนะเลิศประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านม่อนแก้ว เทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา, รองชนะ เลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนแยง เทศบาลตำบลหงาว อ.เถิง จ.เชียงราย ,รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ ชุมชนบ้านดงมะปินหวาน เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ภายในงานยังได้เปิดตัวผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 13 อีกทั้งยังนำเสนอถึงที่มาในการจัดกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ นิทรรศการโตโยต้าเมืองสีเขียว เพื่อเล่าแนวคิดและข้อมูลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ โรงงานแห่งความยั่งยืน, ศูนย์การเรียนรู้ฯชีวพนาเวศ, รวมถึงระบบการเดินทางรูปแบบใหม่ ภายใต้โครงการ CU TOYOTA Ha:mo

โดยตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ได้ดำเนินกิจกรรมนี้ โตโยต้าได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนทั้งสิ้น 286 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 225 แห่งและชุมชนกว่า 140 แห่งทั่วประเทศ เกิดเป็นแผนงานกว่า 3,440 โครงการ สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 2 หมื่นตัน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,339 วันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


โตโยต้า ลดเมืองร้อน