วางแผนรับมือคนนับแสน ชม‘Moto GP’ตุลาคมนี้

14 February 2018


“วีระศักดิ์” จี้ตั้ง ทีมวางแผนรับมือคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ นับแสนคน เข้าชมงาน Moto GP ในเดือนตุลาคมนี้ โฟกัสการเดินทาง สาธารณูปโภค ไปจนถึงที่พัก วิตกโรงแรมในบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงไม่เพียงพอ

การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ระดับโลก Moto GP ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นปีแรกที่ประเทศ ไทยเป็นเจ้าภาพ และจะจัดติดต่อกัน 3 ปี โดยรัฐสนับสนุนงบจัดงานปีละ 100 ล้านบาท ที่เหลือผู้จัดงานก็จะขอการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ต่างๆ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 2 แสนคน และก่อนการจัดแข่งขันจริง ก็ยังมีการจัดทดสอบมอเตอร์ จีพี ในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์นี้ ที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน

ทั้งนี้ในช่วงวันแข่งทดสอบทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ มองว่าที่พักในจ.บุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง น่าจะสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ แต่มีความหวั่นวิตกว่าในช่วงที่จะมีการแข่งขันจริง ในเดือนตุลาคมนี้ ที่พักในพื้นที่ไปจนถึงจังหวัดใกล้เคียง

ไม่ว่าจะเป็น นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุรินทร์ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ในภาคอีสาน จะมีไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้เข้าชมรวมไปถึงนักท่องเที่ยวในหลักแสน คนได้

ทำให้ในขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา จึงได้มอบหมายให้นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งทีมในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการวางแผนรับ มือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศด้านต่างๆ เช่น การเดินทาง ที่พัก และสาธาร- ณูปโภคให้เพียงพอในการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่อไป

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การเตรียมการเพื่อรองรับผู้เข้าชมและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมงาน Moto GP ในเดือนตุลาคมนี้เป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องมีการวางแผนร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพราะต้องรองรับคนหลายแสนคน

โดยเชื่อว่าไม่เพียงการเดินทางโดยทางรถ หรือเครื่องบินเท่านั้น แต่การข้ามแดนผ่านด่านชายแดนก็จะมีด้วยเช่น ผ่านทางด่านช่องเม็ก ก็จะมีการไปหารือกับฝ่ายความมั่นคงว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะขยายเวลาปิดด่าน ในช่วงที่มีการแข่งขัน Moto GP

รวมไปถึงการกระจายคนออกจากสนามบิน ไปยังสนามแข่งขัน การเดินทาง รวมไปถึงที่พัก ซึ่งคนไทย ก็อาจจะพักจังหวัดใกล้เคียงได้ แต่คนที่เดินทางมาจากนอกภูมิภาค จะพักที่ไหน เรื่องนี้ต้องมีการวางแผน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,339 วันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


รถจักรยานยนต์ Moto GP บุรีรัมย์ วีระศักดิ์