TBA-เอกชนลงขันตั้ง NationalDigitalID

9 February 2018


สมาคมธนาคารไทย-เอกชนลงขัน 100 ล้านบาท ตั้งบริษัท “National Digital ID” คาดไตรมาส 1 เคาะสัดส่วนการลงทุน ชี้กลางปีนำร่องทดลอง เปิดบัญชีธนาคาร-ขอสินเชื่อไม่มีหลักประกันผ่านออนไลน์ ดึง Digital ID Platform ระบบกลางวิเคราะห์ตัวตน

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิตอลแบงกิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ภายในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมนี้ จะมีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ธนาคารพาณิชย์ภายใต้สมาคมธนาคารไทย (TBA) บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติฯ (NCB) สมาคมหลักทรัพย์ สมาคมประกันชีวิต สมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) จัดตั้งบริษัท “National Digital ID” โดยวงเงินลงทุนเบื้องต้นอยู่ที่ 100 ล้านบาท โดยให้ NCB เป็นผู้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าว

ฐากร ปิยะพันธ์สำหรับสัดส่วนการลงทุนยังอยู่ระหว่างการตกลง แต่คาดว่าสัดส่วนผู้ถือหุ้นหลักจะเป็นธนาคารพาณิชย์ภายใต้สมาคมธนาคารไทย ซึ่งแนวทางการลงทุนอาจแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ ให้ 6 ธนาคารพาณิชย์หลักลงทุน หรือทุกธนาคารร่วมลงทุนทั้งหมด ซึ่งอยู่ระหว่างหารือร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป ส่วนสมาคมหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจะมีการเฉลี่ยตามสัดส่วนการลงทุนอีกครั้ง

ภายใต้บริษัท “National Digital ID” จะประกอบด้วย 3 ทีมงานหลัก คือ 1.ด้านธุรกิจ เนื่องจากจะต้องดูผลกระทบต่อธุรกิจ 2.ด้านกฎหมาย ดูแลด้านรายละเอียดกฎหมายต่างๆ และอุปสรรคจากกฎหมายในช่องทางต่างๆ และ 3.ด้านเทคนิค จะเข้ามาดูการดำเนินการทางด้านเทคนิค โดยมีนายอนุชิต อนุชิตานุกูล เป็นประธานดูแลทางด้านเทคนิค ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ซึ่งทั้ง 3 ทีมงานจะมีการพูดคุยระหว่างกัน โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้ดูแลและกำกับรายละเอียดอีกที

“ภายในไตรมาสแรกน่าจะจัดตั้งบริษัทได้ ซึ่งบริษัทนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายกับบริษัท ITMX ซึ่งตอนนี้ทุกคนพยายามเร่งทำให้ทันและอยู่ระหว่างพูดคุยตกลงถึงสัดส่วนการลงทุน ซึ่งก็มีแนวทางต่างๆ ที่อยู่ในการพิจารณา แต่หลักๆ โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักจะเป็นภายใต้สมาคมธนาคารไทย คาดว่าวงเงินลงทุนเบื้องต้นอยู่ที่ 100 ล้านบาท”

ภายหลังจัดตั้งบริษัท “National Digital ID” เป็นที่เรียบร้อย ภายในกลางปีจะเริ่มทยอยออกใช้ โดยเบื้องต้นจะเป็นเรื่องของการเปิดบัญชีและการขอสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันผ่านเว็บไซต์ธนาคาร โดยวิธีการหากลูกค้าต้องการเปิดบัญชีใหม่ โดยเปิดผ่านเว็บไซต์ธนาคาร เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ลูกค้าให้ข้อมูลเอกสารเบื้องต้นว่าเคยมีบัญชีที่ไหนบ้าง ซึ่งระบบส่งข้อมูลไปตรวจเช็กว่าเปิดธนาคารแห่งนั้นจริงหรือไม่ โดยข้อมูลจะถูกส่งไปที่ Digital ID Platform เพื่อเช็กหรือ Verify ว่าข้อมูลจริงหรือไม่ ซึ่งระบบจะส่งข้อมูลการตรวจสอบมายืนยัน เช่น Yes/OK

ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการ Identification โดยสามารถทำผ่านได้หลายวิธี ทั้งการถ่ายรูป (เซลฟี) หรือการพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพ (Biometric) ซึ่งภายหลังพิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยก็สามารถเซตอัพเลขบัญชีใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องมี Pass Book และบัตร เอทีเอ็มหรือเดบิต ซึ่งถือเป็นการเปิดบัญชีธนาคารโดยไม่ต้องเดินเข้าสาขาธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินหรือทำธุรกรรมการเงินได้ปกติ เช่น โอนเงินผ่านพร้อมเพย์เข้าบัญชี เป็นต้น

“กลางปีเราจะเริ่ม Pilot เรื่องการเปิดบัญชีและสินเชื่อไม่มีหลักประกันก่อน หากระบบทำได้ดีในอนาคตอาจพัฒนาการเปิดบัญชีใหม่ อาจจะไม่ต้องทำผ่านสาขาธนาคาร เว็บไซต์ธนาคาร หรือ อินเตอร์เน็ตแบงกิ้งอย่างเดียวอีกต่อไป ซึ่งในอนาคตตู้เอทีเอ็มที่มีจำนวนมาก อาจจะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง Modify ให้สามารถเปิดบัญชีได้ หรือสถานที่ตรวจสอบ Identification อาจพัฒนาช่องทางให้ดีขึ้นตามลำดับ”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,338 วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


สินเชื่อ สมาคมธนาคารไทย บัญชี National Digital ID