ยกระดับกลยุทธ์การขาย ด้วยหลักสูตร“THE SALES MASTER”

8 February 2018


ยกระดับกลยุทธ์การขายผสานความเท่าทันสู่ยุค Digital Transformation ด้วยหลักสูตร“THE SALES MASTER”

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างรวดเร็วราวกับตากระพริบ พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าคือโจทย์ที่สำคัญอยู่เสมอโดยเฉพาะในแง่ของการตลาดและการขาย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการปรับตัวของหลากหลายองค์กร และหนึ่งในแนวทางที่หลากหลายหน่วยงานนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลาย คือ Digital Transformation หรือการเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรด้วยการนำดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในทุกมิติ ด้วยความสำคัญดังกล่าวผสมผสานกับความตั้งใจจริงทางสถาบันฝึกอบรมดีวัน นำโดย ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันฯและทีมงาน  จึงได้ตกผลึกการพัฒนาหลักสูตร “THE SALES MASTER” เพื่อยกระดับกลยุทธ์การขายและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจสำหรับการพิชิตและครองใจลูกค้ารวมทั้งผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม

“เพราะงานขายถือเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค”ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมดีวัน ฉายภาพให้เราฟังว่า สำหรับหลักสูตร “THE SALES MASTER” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่จะเข้ามาเติมเต็มมิติของงานขายในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยหลักสูตรนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากการที่โลกปัจจุบันได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มตัวซึ่งส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและภาพรวมของตลาด อย่างไรก็ตามหลักสูตรดังกล่าวยังเข้มข้นไปด้วยกูรูด้านกลยุทธ์การขายระดับแถวหน้าของประเทศไทยมาแลกเปลี่ยนสลับหมุนเวียนเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการขายแก่ผู้อบรมให้แข็งแกร่ว

ด้านมุมคิดของคุณสุวสิต วิทยวิจักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุ๊ป เอสอีบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือหนึ่งในผู้บริหารที่จะเข้ามาเปิดมุมมองด้านการขาย เผยว่า การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลด้านการขายนั้น เราจะมุ่งเน้นการแชร์ประสบการณืจริงมากกว่าหลักสูตรในบทเรียนทั่วไป เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าถึงบททดสอบในสนามจริงและคิดตามเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สอดรับกับมุมคิดของคุณอภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ดูคาทิสติ จำกัด ในมุมมองที่ว่า เคล็กลับด้านการขายที่ดีคือการมองเทรนด์ให้เป็น อาทิ EV ที่กำลังมาถึงเราในฐานะผู้พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์จะนำแนวคิดใหม่ๆที่ทันสมัยและมาแชร์และแลกเปลี่ยนกัน เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการและต่อยอดให้อุตสากรรมต่างๆคิดค้นและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมา

ดร.ชัยพัชร์ เผยต่ออีกว่า หลักสูตร“THE SALES MASTER” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2561 โดยตั้งเป้าเปิดรับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน สำหรับผู้บริหารงานด้านฝ่ายขายจากองค์กรชั้นนำต่างๆและผู้ประกอบการ โดยหัวใจสำคัญของการสอนและฝึกอบรมในครั้งนี้มี 4 มิติ คือ 1.นวัตกรรม Innovation 2.กลยุทธ์ Strategy 3.ทีมงาน People 4.ความเป็นผู้นำ Leadership โดยผู้ที่เข้าร่วมเรียนหลักสูตรจะได้พบกับกูรูชั้นนำด้านการขายของไทย 9 ท่าน อาทิ คุณสิทธิพิทักษ์ สินโสภณเกษม วิทยากรและผู้บริหารด้านการขายให้กับบริษัทชั้นนำของไทย โค้ชปิยนุช บุญมา โค้ชการวางแผนกลยุทธ์ชีวิต และอาจารย์ประเสริฐ ธวัชชัยโชคทวี ที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจการขายและการตลาด เป็นต้น

สำหรับผู้เข้าเรียนหลักสูตรจะได้รับประโยชน์ในรูปแบบ 3C คือ 1.เนื้อหา Content มุ่งเน้นกรณีศึกษาจริง ความเชื่อมโยง Connection มุ่งสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดระหว่างอาชีพ และ 3.การสนับสนุน Contribution เพื่สรรค์สร้างสิ่งที่เป้นประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในแง่ของการฝึกอบรมมีกิจกรรมหลักในด้าน Workshop , Experience Sharing , Dinner Talk และ Networking และไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือการเปิดมุมมองจากผู้บริหารองค์กรชั้นนำแนวหน้าของไทย 4 ท่าน ได้แก่ คุณพงษ์เชิด จามีกรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด คุณธวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด คุณอภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ดูคาทิสติ จำกัด และคุณสุวสิต วิทยวิจักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุ๊ป เอสอีบี (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับผู้ที่สนใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการขายในยุค Digital Transformation สามารถสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://deonesalesmaster.com หรือติดต่อ ได้ที่โทรศัพท์ 098 275 8152 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อฐานและเติมยอดด้านการขายให้มีประสิทธิภาพไปกับ “THE SALES MASTER”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาในการอบรม 2 เดือน 9/2-24/3 มี 8 วัน เราทารเกตไว้ 40 คน ประกอบไปด้วย 2 กลุ่มใหญ่ ผู้บริหารงานขายองค์กรชั้นนำ 2.รวมทั้งผู้เป็นเจ้าของ เอกเพทและอองโทเพอเนอ