UV ตั้งเป้ารายได้ 2.3 หมื่นล้าน ต่อยอดแตกไลน์ธุรกิจเซอร์วิส-โบรกเกอร์เช่า

10 February 2018


“ยูนิเวนเจอร์” วางกลยุทธ์ 3 ปี คิกออฟปี 2561- 2563 ต่อยอดและแตกไลน์ธุรกิจรูปแบบเซอร์วิสหรือ โบรกเกอร์เช่า ตั้งเป้ารายได้รวมปีนี้อยู่ที่ 2.3 หมื่นล้านบาท จากการลุยเปิดโครงการใหม่ 38 โครงการทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม

นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (UV) เปิดเผยว่า กลยุทธ์หลัก 3 ปี (2561-2563) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กร โดยในปี 2561 เพิ่มความเข้มข้นใน 5 ส่วน ไม่ว่าจะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง หรือการขยายโครงการรูปแบบบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮม นอกเหนือจากคอนโดมิเนียมเท่านั้น อีกทั้งยังมีการต่อยอดธุรกิจให้บริการต่างๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากสินค้าเพื่อขายหรือเช่า

วรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (UV)ทั้งนี้ อาจจะร่วมกับบริษัทมืออาชีพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ หรือจัดการอสังหาริมทรัพย์ การมีโบรกเกอร์ในการดูแลการปล่อยเช่าหรือการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งครอบคลุมทั้งสินทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ รีเทล หรือการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย รวมถึงการบริการที่ครอบคลุมทั้งในช่วงการเตรียมการ และระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ยังจะเน้นการมองทั้งซัพพลายเชน เพื่อต่อยอดและสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งวิเคราะห์และมองหาโอกาสที่ใช่ตลอดทั้งระยะทาง รวมทั้งการทำงานร่วมกับพันธมิตรธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งบริษัทที่บริหารจัดการดูแลการก่อสร้าง บริษัทที่ขายงานระบบเข้าโครงการ และบริษัทที่คิดคอนเซ็ปต์ต่าง ๆ โดยงานบางส่วนไปที่บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด และสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์เข้ามาจากบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็มฯ หรือจากบริษัท อะเฮดออล จำกัด เพื่อไปสู่การขับเคลื่อนโอกาสและพร้อมที่จะรองรับโอกาสใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาและนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ในปี 2561 บริษัทวางแผนเปิดโครงการแนวราบใหม่จำนวน 34 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 3.9 หมื่นล้านบาท ส่วนโครงการแนวสูง มีรายได้รวม 2,957 ล้านบาท จาก 8 โครงการ ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด และในปี 2561 บริษัทวางแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ จำนวน 4 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท และรายได้จากธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกส่วนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีรายได้ 1,185 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากธุรกิจอื่น 1,162 ล้านบาทซึ่งมาจากธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด์ทั้งหมด

“ในปีงบประมาณ 2561 ยูนิเวนเจอร์ ตั้งเป้ารายได้หลักอยู่ที่ประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 85% มาจากโครงการแนวราบประมาณ 65% และโครงการแนวสูงประมาณ 20% รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและโรงแรมประมาณ 5% ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 3% และธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด์ประมาณ 7%”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,338 วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


โบรกเกอร์ UV ยูนิเวนเจอร์ ธุรกิจเซอร์วิส