Upcycling the Oceans จิตอาสารักษ์ทะเลไทย

10 February 2018


คุณทราบหรือไม่ว่า “ประเทศไทย ขยับอันดับปัญหาทิ้งขยะลงสู่ทะเลมากที่สุด จากอันดับ 6 ขึ้นมาเป็นอันดับ 5 ของโลก” แล้วรู้หรือไม่ว่า “ขยะใต้ทะเลคร่าชีวิตสัตว์ทะเลหายาก โดยเฉพาะลูกโลมาและเต่าทะเลที่เสียชีวิตจากพลาสติก ปีละกว่า 100 ตัว” ขณะที่ “ไทยมีประชากรน้อยกว่าหลายประเทศทั่วโลก แต่กลับมีปริมาณขยะในทะเล มากกว่า 1 ล้านตัน” และ “ขยะที่ถูกทิ้งลงทะเล เป็นสาเหตุให้ปะการังในไทยเหลือแค่ 23% และยังคงลดลงปีละ 1%”

ถึงเวลาหรือยังกับการ “ร่วมรักษ์ทะเลไทย สร้างสรรค์ชีวิตใหม่ให้ขยะและท้องทะเล” และเห็นความสำคัญถึงการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นี่จึงเกิดการริเริ่มกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมดีๆ “Upcycling The Oceans, Thailand” ด้วยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) และมูลนิธิ ECOALF จากประเทศสเปน

โครงการนี้จะมุ่งกระตุ้นจิตสำนึก รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชน รวมทั้งนักท่องเที่ยว จิตอาสา ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชมรมดำนํ้า มาร่วมกันเก็บขยะ ทั้งบนบกและใต้นํ้า เพื่อร่วมกันสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับชายหาด และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล อีกทั้งยังเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับขยะทุกชิ้น ในการรีไซเคิลนำไปสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์สุดครีเอทีฟ

แนวคิดนี้ “มูลนิธิ ECOALF” เป็นผู้คิดริเริ่มโครงการนี้ขึ้น โดยร่วมมือกับกลุ่มชาวประมงในการรวบรวมขยะจากทะเลมาคัดแยก เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ขยะพลาสติก เป็นเส้นใย เพื่อผลิตเป็นสิ่งทอ ผลิตเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและกระเป๋า แฟชั่นโดยความร่วมมือของพันธมิตร ทุกภาคส่วน

จิดอาสากว่า 500 คน ร่วมเก็บขยะบนชายหาดและใต้ทะเลในโครงการ Upcycling The Oceanโดยในประเทศไทยได้จัดให้มีพื้นที่นำร่องของโครงการคือ ฝั่งทะเลตะวันออก ที่ “เกาะเสม็ด” จ.ระยอง ฝั่งทะเลอันดามัน “จ.ภูเก็ต” และฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้แก่ “เกาะสมุย” รวมถึง “เกาะพะงัน” และ “เกาะเต่า” จ.สุราษฎร์ธานี
การนำขยะพลาสติกไปผลิตเป็นสินค้ารีไซเคิล โดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีมาช่วยต่อยอด นับเป็นอีกโครงการที่ช่วยลดขยะ และเป็นการช่วยรักษาแหล่งท่องเที่ยวของเราให้ยืนยาว และเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแล รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และยั่งยืน

กิจกรรม Upcycling The Oceans ที่จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 มีจิตอาสา ทั้งคนไทยและต่างชาติ มาช่วยกันเก็บขยะที่ชายหาดภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็น หาดป่าตอง หาดในหาน และหาดในยาง และจิตอาสาเก็บขยะใต้นํ้า กว่า 500 คน มาช่วยเก็บขยะกันได้ถึง 600 กิโลกรัม ส่วนเสื้อยืดที่ทีมงานใส่ทั้งสีขาวและสีนํ้าเงิน..เป็นเสื้อยืดที่ผลิตจากเส้นใยจากขยะที่เราเก็บขึ้นมาจากทะเลที่เกาะเสม็ด...

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า กิจกรรมในวันนี้นับเป็นหนึ่งในตัวอย่างของกิจกรรมที่สร้างความรับผิดชอบ กับสิ่งแวดล้อม ที่เราต้องร่วมกันดูแล นี่คือการส่งต่อคำที่ว่า Upcycling the Oceans ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาทำให้สิ่งที่ไร้ค่าอย่างเช่น “ขยะ” กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอีกครั้ง จนกลายเป็นสินค้า แฟชั่น เสื้อผ้า ของใช้ประเภทต่างๆ กิจกรรมเช่นนี้นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มาตอบโจทย์การขับเคลื่อนคืนความสะอาดในด้านการพื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้กลับมาสวยงามอย่างยั่งยืนให้กับเมืองไทย ที่เป็นของพวกเราทุกคน

การรักษาโลก และการรักษาสิ่งแวดล้อม ต่างเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกัน เรามาช่วยกันส่งต่อความหมายของการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างโลกให้สวยงามด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นี่คือหมุดหมายใหม่ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการไม่ยอมแพ้ และขณะนี้กำลังร่วมกับ PTT Global Chemical พัฒนาเส้นใยให้สามารถนำมาเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีราคาสูงขึ้น เช่น กระเป๋า เป้ โดยมีการแสดงแบบแฟชั่นชุดสวยๆ ให้เห็นว่า ถ้าดีไซน์ดีๆ ขยะจากทะเลก็มีราคาได้

เรื่อง : ธนวรรณ วินัยเสถียร
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,338 วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


จิตอาสา Upcycling the Oceans รักษ์ทะเล