THAILAND Social

8 February 2018


สมทบโครงการ...สุระจันทร์ศรีชวาลาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ.มิตรแท้ประกันภัยมอบเงินบริจาค ให้แก่พ.ต.หญิง วรัชญา ป้อมค่าย ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนเข้าร่วมในโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

มอบหนังสือรับรอง...
กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบหนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพให้แก่สำนักงานบัญชีที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO จำนวน 13 ราย ซึ่งถือเป็นการยกระดับสำนักงานบัญชีไทยให้มีความน่าเชื่อถือและเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น ณ ศูนย์อบรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สวัสดีปีใหม่...
สุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เข้าพบเพื่อเยี่ยมเยือนพร้อมสวัสดีปีใหม่ ทิฆัมพร ศรีจันทร์ บรรณาธิการบริหาร และทีมผู้บริหาร หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ณ ที่ทำการ บริษัทฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด

ศาสตร์พระราชา...
ประภัตร โพธสุธน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย บำรุง เสียงเพราะดี รองผอ.เขตการศึกษาที่ 9 และ ศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผลผจก.ส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บมจ.ทิพยประกันภัย เปิดโครงการพัฒนาเยาวชนสืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี

สวัสดีปีใหม่...
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม ก.ก.ผจก.บมจ.ศุภาลัย รับมอบกระเช้าผลไม้จากบากบั่น บุญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย จำกัด ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2018 พร้อมแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ บมจ.ศุภาลัย

ฟู้ดเวิลด์สาขา8…
สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ สุขวัฒน์ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และก.ก.ผจญ.ร่วม บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารร่วมเปิด “ศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์สาขาที่ 8 ณ อาคารบรมนาถศรีนครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มี สถิต สังขนฤบดี ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจร้านอาหารซีพีเอฟ ร่วมด้วย

รับยุค 4.0...
ดวงเด็ด ย้วยความดี รองก.ก.ผจก.บจก.รี้ด เทรดเด็กซ์ แถลงข่าวการจัดงาน ME (Manufacturing Expo 2018) สู่โซลูชันแพลตฟอร์มเพื่อการผลิตครบวงจร รับกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0 ชิงฐานการผลิตรถยนต์แห่งอนาคตและหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561 ณ ไบเทค บางนา

เปิดตัวพ็อกเกตบุ๊ก …
จิรุตถ์ อิศรางกรู ณ อยธยาผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชมุ และนิทรรศการ (ทีเส็บ) แถลงข่าวเปิดตัวพ็อกเกตบุ๊ก “MICEไม่ได้แปลว่าหนู” พ็อกเกตบุ๊กเล่มแรกที่ผู้จัดทำนำเสนอเรื่องราวของอุตสาหกรรมไมซ์ใหคนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น โดยมี บุญทวีจันทสุวรรณ, เกรียงไกร กาญจนะโภคิน และ ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ร่วมงาน ณ หอศิลป์ กทม.

ต้อนรับ...
ชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ให้การต้อนรับนิสิต สิทธิอาษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป 2555 จำ กัด และธิติวัฒน์ เงินนำ โชคธนรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริษัทคิวทีซีกรุ๊ป จำ กัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมอวยพรปีใหม่

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,338 วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561