ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ท่องเที่ยววิถีนนท์

7 February 2018


นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561 “ท่องเที่ยววิถีนนท์ ที่คนยังไม่รู้” ล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า โดย เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นายมานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ เป็นตัวแทนเพื่อร่วมสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์