สสว.จับมือพันธมิตรปั้น SME ต้นแบบโกอินเตอร์

5 February 2018
สสว.ผนึก ธพว. และ HKTDC  จัดโครงการ “SME IDOL 2018” มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  เล็งจัดอบรมด้านต่างๆ จากวิทยากรไทยและต่างชาติ  พร้อมคัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้นแบบเข้าร่วมงาน HKTDC Hong KongHouseware Fair 2018 ที่ฮ่องกง

นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล  ผู้อำนวยการ  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า  สสว. ได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC)  เพื่อดำเนินโครงการ“SME IDOL 2018”  ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยจัดอบรมด้านต่างๆ จากวิทยากรคนไทยและต่างชาติมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ต้นแบบเข้าร่วมงาน  HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2561 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะคัดเลือกผู้ประกอบการไทยในสาขาเป้าหมาย ได้แก่ สาขาเครื่องใช้ในครัวเรือน งานหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จำนวน 20 ราย เพื่อเป็นต้นแบบ SME ไทยเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และได้รับการสนับสนุนพื้นที่สำหรับการจัดแสดงสินค้าในโซน Thailand Pavilion ภายในงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018 ที่ฮ่องกง“ผู้ประกอบการ SME ถือเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ ต่อภาวะเศรษฐกิจไทย ซึ่งภาครัฐให้ความสำคัญ โดย สสว. ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ SME ไทยเติบโตอย่างมั่นคงและพร้อมรับมือการแข่งขันตลาดโลกได้ จึงเปิดตัวโครงการ “SME IDOL” ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างต้นแบบ SME ไทยให้เป็นแบบอย่างสำหรับ SME รายอื่นๆ ทั่วประเทศ"

นายมงคล  ลีลาธรรม  กรรมการผู้จัดการ  ธพว. กล่าวว่า ธนาคารไม่เพียงสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ด้านเงินทุนเท่านั้น แต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้ผู้ประกอบการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ และการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างแข็งแกร่งยั่งยืน ซึ่งโครงการ “SME IDOL 2018” เป็นอีกหนึ่งโครงการในการสร้างผู้ส่งออก สนับสนุนช่วยขยายช่องทางการตลาด และต่อยอดสู่เวทีระดับสากล โดยจะคัดเลือกลูกค้าธนาคารกลุ่มสินค้าตกแต่ง (houseware) เช่น ของใช้ในครัวเรือน งานหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และสปา เป็นต้น ที่มีศักยภาพโดดเด่นเหมาะแก่การส่งออก เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ เช่น การเตรียมส่งออก การเข้าถึงตลาดจีน E-Commerce เป็นต้น เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าวนายซันนี่ เชาว์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) กล่าวว่า HKTDC ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยมากกว่า 700 รายต่อปี ในการขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ  โดยปัจจุบันมีนักออกแบบไทยเป็นจำนวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่นอกเมือง  และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงความรู้และการสร้างเครือข่ายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ  โครงการดังกล่าวนี้จะช่วยลดช่องว่างและอุปสรรคสำหรับนักออกแบบไทยให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ในอนาคต

สำหรับโครงการ SME IDOL จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้ประกอบการ SME สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sme.go.th และส่งอีเมลล์มาที่ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สสว. [email protected] ขณะที่ ธพว.จะรับสมัครจากลูกค้าของธนาคาร โดยรอบแรกทั้งสองหน่วยงานจะคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ราย และจะเปิดอบรมพร้อมให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวนำเสนอแผนงานธุรกิจต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อคัดเลือกต้นแบบ SME ไทย จำนวน 20 ราย เข้าร่วมงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018 


Sme ผู้ประกอบการ สสว. ธพว. ของใช้ครัวเรือน