รองนายกฯ“ประจิน”ลงพื้นที่จังหวัดในภาคตอ.ตรวจเยี่ยมพื้นที่ภารกิจของหน่วยงานในกำกับ

5 February 2018


รองนายกฯ“ประจิน”ลงพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออก ตรวจเยี่ยมพื้นที่ภารกิจของหน่วยงานในกำกับ

-5 ก.พ.61-ตามที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม        ได้กำหนดเดินทางไปประชุมและตรวจเยี่ยมพื้นที่ภารกิจของหน่วยงานในกำกับที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ดังนี้

เวลา 08.30 น. เดินทางไปประชุมและตรวจเยี่ยมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SPACE INSPIRIUM) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน ) ที่เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เวลา 10.00 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมและหารือการบูรณาการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เวลา 13.00 น. เป็นประธานในการประชุมรับฟังการทำงานเชิงบูรณาการในการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมภัคดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง

เวลา 14.25 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทำงานเชิงบูรณาการในการอำนวยความยุติธรรม และการแกไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยใช้แนววทางประชารัฐ ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบ้านกึ่งวิถี ณ ศูนย์ชุมชนเข้มแข็งบ้านโขด ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

จากนั้น เดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรี เพื่อเข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีในการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมแกรนด์บออลรูม โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี


ภาคตะวันออก รองนายกฯ ประจิน